V 11 lanskih mesecih je Slovenija v blagovni menjavi s tujino ustvarila za 354,1 milijona evrov presežka, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,3-odstotna, je objavil statistični urad (Surs). Presežek v blagovni menjavi s tujino je dosegla v vseh mesecih, razen v maju, septembru, oktobru in novembru.

Novembra je izvoz blaga dosegel nekaj manj kot 2,8 milijarde evrov in bil medletno večji za 9,1 odstotka, uvoz pa malenkost več kot 2,8 milijarde evrov oz. za 8,2 odstotka več kot v istem obdobju 2017.

Vrednosti tako uvoza kot izvoza sta bili v novembru višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in mesečnega uvoza v letu 2017, vrednost izvoza za 18,7 odstotka, vrednost uvoza pa za 21,8 odstotka.

Najnižji primanjkljaj

V 11 lanskih mesecih je Slovenija v blagovni menjavi s tujino ustvarila za 354,1 milijona evrov presežka, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,3-odstotna Foto: BoBo

Novembrski primanjkljaj v blagovni trgovini je dosegel skromnih šest milijonov evrov in je bil od vseh primanjkljajev lani najnižji. Pokritost uvoza z izvozom v novembru je bila 99,8-odstotna.

Večji izvoz v EU

Pri trgovanju z EU-jem so slovenska podjetja novembra ustvarila 76 odstotkov vrednosti vsega izvoza oz. nekaj več kot 2,1 milijarde evrov, in 77,1 odstotka vrednosti vsega uvoza ali nekaj manj kot 2,2 milijarde evrov. V te države so izvozila za 6,8 odstotka več blaga kot v novembru 2017 ter uvozila pa za tri odstotke več blaga kot v novembru 2017.

V države zunaj EU-ja je slovensko gospodarstvo izvozilo za 671,3 milijona evrov blaga, od tam pa uvozilo za 640,7 milijona evrov.

Vrednost blaga, ki so ga podjetja v novembru izvozila v te države, je bila za 17,1 odstotka višja kot v novembru 2017, vrednost blaga, ki ga je iz omenjenih držav uvozila, pa je bila višja za 30,8 odstotka.

V 11 mesecih skupaj so slovenska podjetja v druge države EU-ja izvozila nekaj več kot 22,1 milijarde evrov oz. 10,3 odstotka več kot v istem obdobju predlani, v nečlanice Unije pa skoraj 6,5 milijarde evrov ali 7,9 odstotka več kot v predlanskem enajstmesečju.

Uvoz iz EU-ja se je medtem po 11 mesecih ustavil pri nekaj pod 22,2 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot v istem obdobju 2017, uvoz iz držav zunaj EU-ja pa je narasel za 21,1 odstotka, na nekaj manj kot 6,1 milijarde evrov.