K umirjanju inflacije je največ v primerjavi s preteklimi meseci prispevala znatno nižja rast cen v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo.  Foto: Shutterstock
K umirjanju inflacije je največ v primerjavi s preteklimi meseci prispevala znatno nižja rast cen v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Foto: Shutterstock

Mesečni upad števila registriranih brezposelnih je bil maja nekoliko manjši kot v prejšnjih mesecih. Medletno je bilo vseh brezposelnih 6,6 odstotka manj kot pred letom, dolgotrajno brezposelnih pa ob pomanjkanju delovne sile 14,5 odstotka manj. Rast števila delovno aktivnih je bila marca zaradi metodološke spremembe nekoliko višja kot v zadnjih mesecih lanskega leta. Še naprej je izhajala iz večjega števila delovno aktivnih tujih državljanov, v najnovejši publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Rast plač se je nekoliko umirila. Povprečna bruto plača je bila marca medletno nominalno višja za 6,4 odstotka, realno za 2,7 odstotka. V zasebnem sektorju je bila realno višja za 3,5 odstotka, v javnem za 1,3 odstotka. V prvih treh mesecih je bila nominalna rast povprečne bruto plače (7,1 odstotka) nižja kot v prejšnjih četrtletjih.

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je maja znižala na 2,5 odstotka, kar je najmanj po septembru 2021. K umirjanju je največ v primerjavi s preteklimi meseci prispevala znatno nižja rast cen v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Tudi rast cen storitev se je z rastjo 4,1 odstotka medletno umirila, a v primerjavi z drugimi skupinami ostala razmeroma visoka.

Razpoložljivi gospodarski kazalniki na prehodu v drugo četrtletje kažejo na izboljšanje v predelovalnih dejavnostih in trgovini. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je po precejšnjem skrčenju v marcu aprila povečala in približala ravnem iz prvih dveh mesecev leta. V primerjavi z aprilom lani je bila večja za 8,2 odstotka, v prvih štirih mesecih pa je bila podobna kot v istem obdobju leto prej.

Blagovna menjava se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšala, medletno pa je bila večja. V povprečju prvih štirih mesecev sta bila izvoz in uvoz blaga še vedno medletno manjša.

Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih se je maja izboljšalo, so pa izvozna naročila še naprej na zelo nizki ravni. Realni prihodek večine trgovskih panog se je po stagnaciji v prvem četrtletju aprila tekoče okrepil in bil tudi medletno večji.

Po predhodnih podatkih se je nadaljevala medletna rast porabe trajnih dobrin gospodinjstev. Po visoki rasti v začetku lanskega leta se aktivnost v gradbeništvu ob mesečnih nihanjih postopoma znižuje, v prvih štirih mesecih je bila medletno nižja za 3,2 odstotka.

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo maja nekoliko slabše kot mesec prej, a boljše kot maja lani.