Uredba v delu glede obvezne postavitve sončnih elektrarn ne prinaša kazni, ne bodo pa investitorji mogli dobiti gradbenega dovoljenja za nove objekte, če določil uredbe ne bodo upoštevali. Foto: Reuters
Uredba v delu glede obvezne postavitve sončnih elektrarn ne prinaša kazni, ne bodo pa investitorji mogli dobiti gradbenega dovoljenja za nove objekte, če določil uredbe ne bodo upoštevali. Foto: Reuters

Uredba obveznost sočasne postavitve sončne elektrarne določa za novogradnje, ki imajo strehe ali nadstreške s tlorisno površino nad 1000 kvadratnih metrov, in nova parkirišča z več kot 1000 kvadratnih metrov površine.

Gre predvsem za gospodarske objekte in javno infrastrukturo, ne pa za stanovanjske objekte, je ta teden pojasnil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Postavitev ni obvezna, če še ni možnosti priklopa na elektroenergetsko omrežje, če sta namembnost ali vrsta objekta neprimerna, če nista primerni lega ali osončenost lokacije, če je nosilnost objekta nezadostna in bi postavitev fotonapetostne naprave pomenila varnostno tveganje ter v primerih, ko bi obveznost pomenila bistveno podražitev objekta.

Sorodna novica Nova uredba za velike strehe predvideva obvezno postavitev sončne elektrarne

Uredba v delu glede obvezne postavitve sončnih elektrarn ne prinaša kazni, ne bodo pa investitorji mogli dobiti gradbenega dovoljenja za nove objekte, če določil uredbe ne bodo upoštevali. Vsi postopki, ki so bili v teku, se bodo zaključili po dosedanjih pravilih.

Uredba določa tudi pravila glede dopustne prostovoljne postavitve fotonapetostnih naprav. Ta bo tako dopustna na enako velikih strehah obstoječih stavb ali parkirišč ter tudi na širših območjih cest, železnic, območij za proizvodnjo elektrike ter odlagališča odpadkov.

Naprave bo dopustno graditi tudi na strehah stavb, manjših od 1000 kvadratnih metrov, na fasadah ali balkonih in nad manjšimi parkirišči. Uredba prinaša tudi možnost postavitve naprav na nepozidanih stavbnih zemljiščih za poslovne namene, na katerih se še ni začela gradnja. Gre npr. za območja, rezervirana za industrijske cone.

Uredba je nadrejena občinskim prostorskim načrtom in je neposredno izvršljiva. Občinam tako ni treba popravljati občinskih prostorskih načrtov v delih, ki se nanašajo na umeščanje naprav za izkoriščanje sončne energije. Pogoji so enotni za vso državo, kar naj bi poenostavilo in pospešilo postopke.