Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Obstoječe razdelilne transformatorske postaje so preobremenjene. V Elektru Ljubljana so tako za potrebe odjema na področju središča Ljubljane zgradili novo razdelilno transformatorsko postajo in začeli obnovo obstoječe ob stari mestni elektrarni.

Ker v središču mesta Ljubljana ni bilo prostih zemljišč, so novo postajo zgradili v kletnih prostorih novega objekta v središču odjema. To je pod poslovno-stanovanjsko stavbo Situlo. S priklopom 110 kilovoltov napajanja bo polno delovati začela letos.

Obnova razdelilne transformatorske postaje Center, ki se je začela prejšnji mesec, pa bo predvidoma v celoti dokončana do konca leta 2024. Skupna vrednost naložbe znaša približno 16,2 milijona evrov.

V prihodnje bo Ljubljana dobila še novo razdelilno transformatorsko postajo Potniški center Ljubljana. Ta bo z električno energijo oskrbovala več kot 10.000 uporabnikov distribucijskega sistema, medtem ko jih obstoječa postaja Center oskrbuje več kot 14.000. Z vključitvijo nove postaje v omrežje bodo zmanjšali končne tokovne izgube v omrežju za tisoč kilovatov oz. ob povprečnih cenah 300.000 evrov letno, vrednost naložbe s priključnimi kablovodi pa znaša 11,6 milijona evrov, pravijo v družbi.

Odjem narašča tudi zunaj Ljubljane

Na Dolenjskem so omrežje okrepili z dvema razdelilnima transformatorskima postajama – Dobruška vas je začela obratovati letos, naložba je znašala pet milijonov evrov, v postajo Ivančna Gorica pa so vložili 22 milijonov evrov. Obnovljena je bila tudi postaja Kamnik, za gradnjo so porabili 4,8 milijona evrov. V Trbovljah je dokončana prva faza gradnje nove postaje Vodenska, ki bo skupaj z drugo fazo stala približno 4,7 milijona evrov.

Porabi se za polovico več elektrike kot pred 30 leti

Domača raba povprečnega gospodinjstva na distribucijskem omrežju stalno narašča. Povprečna letna poraba znaša 4400 kilovatnih ur, kar je za polovico več kot pred 30 leti. Poraba električne energije v gospodinjstvih z ogrevanjem s toplotno črpalko je v povprečju dvakrat večja. Veliko takih gospodinjstev ima na strehi tudi sončno elektrarno in uporablja električno vozilo.

Turbulentna energetska jesen za gospodinjstva