Foto:
Foto:

Tudi to sezono bodo v oddaji sodelovali slovenski poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu.

Rojen 1962, doktor politologije.

Preden je postal poslanec, je bil dr. Milan Zver visokošolski učitelj za področje družboslovja in predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, nato zaposlen na Mestni občini Ljubljana, bil je svetovalec Vlade RS, svetnik lokalne skupnosti in državni svetnik.

Na državnozborskih volitvah leta 2004 je bil izvoljen za poslanca, med 2004 in 2008 je bil minister za šolstvo in šport. V času slovenskega predsedovanja EU je vodil Svet Evropske unije za izobraževanje in mladino.

Leta 2009 in 2014 je bil izvoljen v Evropski parlament. V preteklem mandatu se je posvečal mobilnosti in kompetencam mladih, izboljšavam na področju poklicnega izobraževanja, predšolske vzgoje in bolonjskega procesa. S skupino poslancev se je zavzemal za povečanje sredstev v programu Erasmus +, kar je ob koncu odločevalnega procesa pomenilo dodatnih 14 milijard evrov za mobilnost mladih. V novem mandatu se posveča področju regionalne politike, ki predstavlja pomemben razvojni vir za Slovenijo.

Član:

 • Odbor za kulturo in izobraževanje
 • Delegacija za Združene države Amerike (ZDA)
 • Član biroja EPP/ELS skupine v Evropskem parlamentu

Nadomestni član:

 • Odbor za regionalni razvoj
 • Delegacija za Črno goro

Tanja Fajon

Rojena 1971, univ. dipl. novinarka.

Že med študijem v Sloveniji in Franciji je Tanja Fajon delala kot novinarka na Radiu Glas Ljubljane in pri časopisu Republika. Novinarsko kariero je nadaljevala do leta 2009, ko je bila prvič dobila poslanski mandati v Evropskem parlamentu, nadaljevala na RTV Slovenija, v dnevnoinformativnem programu, vmes je bila osem let dopisnica iz Bruslja. Od 1995 do 2001 je bila tudi poročevalka za CNN.

V prvem parlamentarnem mandatu je največ uspehov dosegla na področjih vizumske in migracijske politike ter človekovih pravic. V tekočem mandatu (od l. 2014) spremlja dogajanje na Zahodnem Balkanu, v Gruziji in Moldaviji, ukvarja se s svobodo medijev in pravicami manjšin, še vedno je aktivna tudi v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Članica:

 • Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom
 • Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

Nadomestna članica:

 • Odbor za zunanje zadeve
 • Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija

Lojze Peterle

Rojen 1948, univerzitetni diplomirani geograf in zgodovinar.

Lojze Peterle, geograf in zgodovinar, ki ima diplomo prve stopnje tudi iz ekonomije, je 16. maja 1990 postal predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade.

K večji prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti in vzpostavljanju diplomatskih odnosov države v Evropi in svetu je kasneje pripomogel tudi kot zunanji minister. Še preden je bil leta 2004 prvič izvoljen v Evropski parlament, je leta 2002 postal član predsedstva Konvencije o prihodnosti Evropska zveze (EZ), kjer je zastopal 13 takratnih držav kandidatk. S tem si je tudi prislužil nagrado za Evropski dosežek leta 2003.

Po desetletju dela evropskega poslanca je Peterle danes v Evropskem parlamentu prepoznan kot eden ključnih nosilcev pobud s področja zdravja, zdrave hrane in varstva okolja ter aktiven soustvarjalec evropske zunanje politike.

Peterle je tudi vodja posebne poslanske skupine MAC - MEPs Against Cancer - ki se zavzema za neprestano sodelovanje vseh držav članic EZ na področju raziskovanja, preventive in zdravljenja rakavih obolenj ter osveščanja ljudi.

Tako doma kot v Evropskem parlamentu Peterle posveča veliko energije tudi delu z mladimi in ustvarjanju priložnosti zanje.

Predsednik:

 • Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Član:

 • Konferenca predsednikov delegacij Odbor za zunanje zadeve

Nadomestni član:

 • Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Delegacija za odnose z Indijo

Ivo Vajgl

Rojen 1943, univerzitetni diplomirani inženir agronomije.

Iva Vajgla je poklicna pot že med študijem peljala v novinarske vode - bil je urednik Katedre in Tribune. Njegova prva zaposlitev je bila v dopisništvu agencije Tanjug za Slovenijo v Ljubljani. V naslednjih letih je bil dopisnik RTV Ljubljana in dnevnika Delo v Trstu, nato dopisnik Tanjuga v Bonnu.

Diplomatsko kariero je začel kot generalni konzul SFRJ v Clevelandu, sledile so številne diplomatske funkcije. Bil je prvi tiskovni predstavnik slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve, slovenski veleposlanik na Švedskem ter v vseh nordijskih in baltskih državah, v Avstriji, ZR Nemčiji, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve, zunanji minister, svetovalec predsednika republike Slovenije za zunanje zadeve, med letoma 2008 in 2009 pa poslanec v državnem zboru in predsednik odbora za zunanjo politiko.

Na volitvah v Evropski parlament maja 2014 je bil izvoljen na listi stranke DeSUS za člana Evropskega parlamenta. Bil pa je poslanec Evropskega parlamenta že v prejšnjem mandatu, ko je bil med drugim član odbora za razvoj in nadomestni član odbora za zunanje zadeve.

Član:

 • Odbor za zunanje zadeve
 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Nadomestni član:

 • Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • Delegacija za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom
 • Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Dr. Igor Šoltes

Rojen 1964, doktor znanosti.

Pravnik, nato pa doktor s področja javnih na Fakulteti za družbene vede, je bil pd leta 1997 člana Državne revizijske komisije.Tedaj je bil s strani Vlade RS imenovan za direktorja Urada za javna naročila, pristojnega za razvoj sistema javnih naročil in oblikovanje standardov za racionalno porabo javnih financ. V letu 2003 je bil v Državnem zboru RS izvoljen za prvega pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, leto pozneje za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije, njegov mandat se je iztekel konec maja 2013, v tem času in še danes pa je veliko sodeloval tudi s podobnimi evropskimi institucijami.

Dr. Šoltes je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij na področju javnih naročil ter predavatelj na kongresih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini.

Podpredsednik:

 • Odbor za proračunski nadzor

Član:

 • Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Nadomestni član:

 • Odbor za zunanje zadeve
 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

Franc Bogovič

Rojen 1963, inženir agronomije.

Franc Bogovič je po študiju postal kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije v podjetju Agrokombinat Krško, zatem je ustanovil in uspešno vodil družinsko podjetje.

Leta 1986 je postal predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do leta 2011 pa je bil štirikrat zapored izvoljen za župana Občine Krško. Kot krški župan je odigral posebno vlogo v urejanju odnosov tako s strani države kot lokalne skupnosti do Nuklearne elektrarne Krško ter vzpostavitve trajnega odlagališča jedrskih odpadkov.

Za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu je bil izvoljen leta 2014, v njem pa zastopa Slovensko ljudsko stranko v politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP). Pred tem je bil tudi dvakrat zapored izvoljeni poslanec Državnega zbora RS in minister za kmetijstvo in okolje. Nekaj let je bil podpredsednik Slovenske ljudske stranke (SLS), njen predsednik pa je postal leta 2013 in SLS vodilslabi dve leti.

Član:

 • Odbor za regionalni razvoj
 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Nadomestni član:

 • Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Romana Tomc

Rojena 1965, univerzitetna diplomirana ekonomistka.

Romana Tomc je bila pred izvolitvijo v Evropski parlament poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, tudi njegova podpredsednica. Bila je podpredsednica Parlamentarne skupščine sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu.

Pred svojo politično kariero se je kot direktorica Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, poleg organizacijsko vodstvenih izzivov dnevno srečevala s problematiko izobraževanja in zaposlovanja mladih.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na istem ministrstvu vodila Direktorat za delo in pravice iz dela. V tem času se je še posebej podrobno spoznala z delovanjem pokojninskega sistema in delovno pravno zakonodajo.

Skoraj desetletje njene poklicne poti je zaznamovalo sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, bila je sekretarka Združenja podjetnikov Slovenije, Združenja računovodskih servisov in Strokovnega sveta za davčno finančna vprašanja. Ko je zapustila GZS, je postala vodja oddelka za ekonomske zadeve na Združenju delodajalcev Slovenije. Njeno priljubljeno področje še danes ostaja področje davkov, na katerem je, takoj po končani Ekonomski fakulteti v Ljubljani, tudi začela svojo poklicno kariero.

Podpredsednica:

 • Delegacija za odnose z Japonsko

Članica:

 • Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Nadomestna članica:

 • Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

Patricija Šulin

Rojena 1965, univerzitetna diplomirana organizatorka dela.

Izhaja iz Trnovega pri Gorici. Po študiju je svopjo karierno pot nekaj let gradila v gospodarstvu, leta 1997 pa se je zaposlila na Ministrstvu za finance, na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, v oddelku za davčno inšpiciranje in preiskave, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega inšpektorja.

Leta 2010 je bila na lokalnih volitvah izvoljena za svetnico Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Bila je predsednica svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MONG, ter predsednica Statutarno pravne komisije. Leta 2011 je postala predsednica Goriške regijske koordinacije SDS, dve leti pozneje članica Izvršilnega odbora SDS za Goriško regijo.

V februarju 2012 je postala nadomestna poslanka v Državnem zboru RS v drugi Janševi vladi. Delovala je v odboru za finance in monetarno politiko, odboru za gospodarstvo in odboru za zdravstvo. Na evropskih volitvah maja 2014 je bila na listi SDS izvoljena za evropsko poslanko.

Podpredsednica:

 • Odbor za proračun

Članica:

 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

Nadomestna članica:

 • Odbor za proračunski nadzor
 • Odbor za promet in turizem
 • Delegacija za odnose z Mercosurjem
 • Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini