Državni znanstveni licej Franceta Prešerna Foto:
Državni znanstveni licej Franceta Prešerna Foto:
Šola2
Državni tehniški zavod Žiga Zois