Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Foto:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Foto:
Šola2
Gimnazija Novo mesto
Šola3
Gimnazija Jesenice
Šola4
Gimnazija Kranj
Šola 7
Gimnazija Želimlje
šola8
Šolski center Rogaška Slatina
Šola5
Srednja trgovska šola Ljubljana
Šola6
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje