Anton Medved. Foto: BoBo

Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije.