Podcenjujoč odnos med znanstvenimi disciplinami vodi v podcenjujoč odnos splošne javnosti do znanstvenoraziskovalne sfere in njenih rezultatov ter niža zaupanje javnosti v znanost. Poslanstva in naloge institucij so v ustavni demokraciji razdeljeni tudi zaradi zagotavljanja ravnotežja, ki je nujno za delovanje demokratičnih družb. Poskusi rušenja takšnih ravnotežij in ugleda posameznih institucij spodkopavajo iskanje vsestransko pretehtanih rešitev na izzive sedanjosti in prihodnosti, sobivanje različnosti v miru in medsebojnem spoštovanju."

Foto: Zajem zaslona
Foto: Zajem zaslona

V Pravni mreži za varstvo demokracije so kritični do odločitve Instituta Jožef Stefan, da informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik za njeno delo med vzpostavitvijo aplikacije Ostani zdrav podeli informacijsko limono za neizjemen dosežek na področju informacijskih znanosti. Poudarili so, da podcenjujoč odnos inštituta do pooblaščenke niža zaupanje v znanost.