Rajko Knez. Foto: BoBo

Predsednik ustavnega sodišča razume, da marsikatera odločitev ustavnega sodišča v širši javnosti ni priljubljena. A to je vgrajeno v njihovo delo, saj ustavno sodišče obstaja ravno zato, da ščiti tudi pravice manjšin, deprivilegiranih skupin, meni in zagotavlja, da pritiskom javnosti sodišče ne bo podleglo; Delo.