Ursula von der Leyen. Foto: Reuters
Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Kandidatka za predsednico Evropske komisije je znova je poudarila, da bo v novi komisiji zagotovila enakopravno zastopanost moških in žensk in da je tudi pripravljena zahtevati od držav članic nova imena, če med predlogi za komisarje ne bo dovolj žensk, STA.