Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predlagane spremembe bi nedopustno posegle v avtonomijo in dodatno poslabšale finančni položaj RTV Slovenija, ob tem pa ne rešujejo problematike javne RTV, STA in drugih avdiovizualnih, spletnih in tiskanih medijev na pravi način. Zato se vključujemo v javno razpravo.

Še posebej želimo opozoriti na ohranjanje slovenskega maternega jezika na najvišji možni ravni. Prav RTV Slovenija v skladu s svojim poslanstvom ves čas vzdržuje in si prizadeva za omikano, kultivirano in pravilno uporabo slovenščine v vseh njenih govornih in besedilnih oblikah. V programih manjšin enake pravice do maternega jezika zagotavlja tudi obema manjšinama, italijanski in madžarski, posveča se tudi romskim in drugim skupnostim, živečim v Sloveniji.

Ker je jezik konstitutivni del narodove identitete, je ta skrb neprecenljiva in mora ostati nedotakljiva: na vseh segmentih javne RTV – na vseh radijskih in televizijskih programih, v celotni glasbeni, filmski in dramski produkciji, na MMC, teletekstu, v arhivih, dokumentaciji in založbi, še posebej pa v okviru izobraževanj, ki jih RTV sistematično organizira za vse svoje govorce, v številnih programskih vsebinah pa tudi za poslušalce, gledalce in bralce.

Po mnenju Društva napovedovalcev Slovenije je ta vloga RTV Slovenija nepogrešljiva, kakršna koli okrnitev pa bi lahko trajno in nepopravljivo poslabšala stanje na tem področju.
Želimo, da javna RTV Slovenija ohrani vlogo največje slovenske medijske, z uresničevanjem svojega poslanstva pa tudi nepogrešljive kulturne, umetniške in izobraževalne ustanove. To pa ji mora biti omogočeno z zakonom, ne glede na vsakokratne politične spremembe.

Pridružujemo se predlogom zaposlenih na RTV, vodstva te hiše in zainteresirane javnosti, ki stremijo k depolitizaciji javnega medija in mu tako omogočajo neovirano in dolgoročno opravljanje poslanstva.