Renata Salecl je filozofinja in sociologinja, zaposlena je kot znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in redna gostujoča profesorica na nekaterih univerzah v tujini. V knjigah O tesnobi, Izbira, Disciplina kot pogoj svobode, (Per)verzije ljubezni in sovraštva raziskuje fenomene sodobnega življenja, ki se tičejo vsakogar. Foto: BoBo
Renata Salecl je filozofinja in sociologinja, zaposlena je kot znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in redna gostujoča profesorica na nekaterih univerzah v tujini. V knjigah O tesnobi, Izbira, Disciplina kot pogoj svobode, (Per)verzije ljubezni in sovraštva raziskuje fenomene sodobnega življenja, ki se tičejo vsakogar. Foto: BoBo

(v oddaji Osmi dan, 3. 11.)