Foto: Knjižnica – Kulturni center Lendava/Facebook
Foto: Knjižnica – Kulturni center Lendava/Facebook

Ob 150-letnici ustanovitve prvega bralnega kroga v Lendavi so v gledališki in koncertni dvorani organizirali simpozij, na katerem so predavatelji predstavili različne segmente bralne in knjižničarske dejavnosti na lendavskem območju.

Dogodek je organiziral Albert Halasz, direktor Knjižnice – Kulturnega centra Lendava. Po njegovih besedah je bil prvi bralni krog v Lendavi "meščanski bralni krog, ki je združeval takratno inteligenco v Lendavi, predvsem uradnike, ki so imeli možnost plačati članarino v klubu".

Lendavski lekarnar, prvi predsednik bralnega kroga
Lekarnar Bela Kiss je bil prvi predsednik kroga, ki je deloval v takratnem hotelu Krona, današnji lendavski mestni hiši, kjer so imeli tri prostore: čitalnico, prostor za druženje in prostor za zabavo oziroma biljard. Prvi bralni krog, katerega knjižnica je obsegala 673 knjig ali zvezkov, je deloval do konca prve svetovne vojne.

Na pročelju lendavske mestne hiše so že junija odkrili spominsko ploščo ob 150-letnici Meščanskega bralnega društva. Foto: Občina Lendava
Na pročelju lendavske mestne hiše so že junija odkrili spominsko ploščo ob 150-letnici Meščanskega bralnega društva. Foto: Občina Lendava

Po prvem bralnem krogu je v Lendavi nastalo kar nekaj podobnih društev in možnosti za izposojo knjig. Svoja bralna društva so ustanovili podjetniki in politične stranke. Tudi mladinski klub je imel svojo knjižnico, podobno Meščanska šola od leta 1872. Svojo knjižnico je imel lokalni tiskar, ki je tako omogočal izposojo knjig.

Razvoj knjižničarstva po drugi svetovni vojni
Vsi bralni klubi in društva so delovali do konca prve svetovne vojne, med vojnama pa te dejavnosti ni bilo. Po drugi svetovni vojni se je začelo ustanavljati knjižničarstvo, kot ga poznamo danes. "Tudi Knjižnica Lendava hrani nekaj knjig tega prvega bralnega kroga," je še povedal njen direktor Albert Halasz.

Na današnjem simpoziju so predavatelji predstavili različne segmente knjižničarstva, po Halaszovih napovedih pa načrtujejo, da bi njihove prispevke izdali tudi v publikaciji. Simpozij se je sklenil z odprtjem priložnostne razstave o knjižničarstvu, ki je na ogled v avli gledališke in koncertne dvorane v Lendavi.