Kaštelirji, znani tudi pod imenom castellieri, gradišča, zidine ali gradine, so bili zgrajeni v času bronaste in zgodnje železne dobe (od 2. do 1. tisočletja pr. n. št.). Zgodovinarji ocenjujejo, da naj bi v Istri bilo okrog 180 kaštelirjev, na širšem območju hrvaške Istre in Tržaškega zaliva pa naj bi jih našteli celo 500, a jih je le malo ohranjenih. Na sliki je ohranjeni kaštelir nad vasjo Korte, ki velja za enega večjih. Foto: TV Koper-Capodistria
Kaštelirji, znani tudi pod imenom castellieri, gradišča, zidine ali gradine, so bili zgrajeni v času bronaste in zgodnje železne dobe (od 2. do 1. tisočletja pr. n. št.). Zgodovinarji ocenjujejo, da naj bi v Istri bilo okrog 180 kaštelirjev, na širšem območju hrvaške Istre in Tržaškega zaliva pa naj bi jih našteli celo 500, a jih je le malo ohranjenih. Na sliki je ohranjeni kaštelir nad vasjo Korte, ki velja za enega večjih. Foto: TV Koper-Capodistria
Sorodna novica S projektom Kaštelir po poteh ostankov prazgodovinskih gradišč

Presenetljiva gostota ostankov kaštelirjev, znanih tudi kot castellieri, gradišča, zidine ali gradine, priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti širšega območja Primorske, Istre in Kvarnerja v prazgodovini. Za njihovo ohranitev in ovrednotenje so se že med leti 2018 in 2021 zavzeli partnerji iz Slovenije in Italije, ki bodo v naslednjih letih znova združili moči in ob meji med Slovenijo in Italijo raziskali ostanke več prazgodovinskih utrdb in jih uredili za ogled. Na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper so ob tem napovedali tudi ustanovitev Arheološkega inštituta Zgornjega Jadrana.

KAŠTellieri: skoraj 1,4 milijona evrov za ohranitev kulturne dediščine širše regije
Na območju od Kvarnerja preko Istre, Čičarije, Brkinov in Krasa vse do Benečije je izjemno veliko utrdb iz bronaste in zgodnje železne dobe (od 2. do 1. tisočletja pr. n. št.). Z njihovim zaraščanjem in izseljevanjem lokalnega prebivalstva se izgublja bogata kulturna dediščina teh naselbin, so dejali na novinarski konferenci ob začetku izvajanja projekta KAŠTellieri.

Projektni partnerji Mestna občina Koper, Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Javni zavod za turizem in kulturo Miren-Kras, Venetian Cluster, Občina Dolina in Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti bodo oblikovali skupno strategijo in akcijski načrt za trajnostno kulturno-turistično destinacijo, ustanovili Arheološki inštitut za Zgornji Jadran in okrepili delovanje čezmejnega konzorcija za prazgodovinska gradišča, so napovedali na predstavitvi projekta KAŠTellieri, ki bo nasledil projekt Kaštelir in bo trajal do oktobra 2026. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 1,4 milijona evrov.

Kaštelir nad Kortami

Ureditev številnih poti in kaštelirjev na Primorskem
V sklopu projekta napovedujejo ureditev različnih tematskih poti na območju koprske občine, konkretno bodo uredili del kaštelirja na meji z Italijo pri vasi Elerji, je pojasnil Uroš Jelenovič, vodja projekta na Mestni občini Koper. Napovedal je še postavitev informacijskih tabel, opreme za prireditve, organizirali pa bodo tudi usposabljanja za turistične vodnike in arheološke delavnice za otroke s posebnimi potrebami.

Sorodna novica V Kortah nad Izolo pomočjo evropskih sredstev uredili ostanke prazgodovinske naselbine

Občina Dolina bo poskrbela za ureditev kaštelirja Mali Kras v dolini Glinščice, je povedala sodelavka projekta Jasmina Smotlak. Anja Sedevčič Lasič pa je dodala, da bodo na območju občine Miren - Kostanjevica očistili in na alternativen način uredili gradišča Sv. Ambrož, Tabor pri Vojščici in Grmača pri Temnici. Na obravnavanih območjih bodo poskrbeli za digitalno interpretacijo dediščine, na primer z virtualnim vodnikom, tridimenzionalnimi modeli in zemljevidi. Organizirali bodo tudi Dan gradišč in druge festivale.

Zgodovinopisju in kulturni dediščini posvečen oddelek za arheologijo
ZRS Koper bo ustanovil inštitut oziroma oddelek za arheologijo Zgornjega Jadrana, je povedal namestnik predstojnika Inštituta za zgodovinske študije na ZRC-ju Koper Tilen Glavina. Poudaril je, da ne gre za tradicionalen tip arheološkega inštituta, ampak bo vključeval tudi druge discipline, kot so zgodovinopisje in kulturna dediščina.

V projekt je vključen tudi Venetian Cluster, t. i. proizvodni grozd, ki združuje približno 800 podjetij in 24 institucij iz dežele Benečija (Veneto) in sodeluje z več kot 2000 partnerji po vsem svetu, ki bodo sodelovali pri vseh operativnih fazah, pri tem pa prispevali predvsem izkušnje, tehnologije in inovacije, ki so jih pridobili v prej izpeljanih projektih. Znanje bo prispeval tudi kulturni in znanstveni inštitut iz Benetk, ki predstavlja avtoriteto na področju arheoloških raziskav na severnojadranskem območju.

Sklepni dogodek projekta Kaštelir