Na posnetku je najstarejši del gradu Kamen, ki stoji na mestu prvotnega gradu. Slikovite ruševine so še danes precej zanimive s turističnega vidika in tudi dobro obiskane. Foto: Wikipedia
Na posnetku je najstarejši del gradu Kamen, ki stoji na mestu prvotnega gradu. Slikovite ruševine so še danes precej zanimive s turističnega vidika in tudi dobro obiskane. Foto: Wikipedia

Radovljiški župan Ciril Globočnik si je te dni s predstavniki občinske uprave, zavoda za varstvo kulturne dediščine in zavoda za gozdove ogledal območje gradu Kamen. Dogovorili so se o izvedbi čiščenja gradu zaradi zaraščanja. Nato bodo opravili posnetek celotnega območja gradu, ki bo predvsem namenjen nadaljnjemu načrtovanju obnove.

Za obiskovalce privlačne ruševine gradu
Za čiščenje gradu Kamen in posnetke njegovega območja bo občinska uprava izvedla ustrezni naročili. Po navedbah radovljiške občine je v njenem proračunu letos za dejavnosti na gradu Kamen predvidenih približno 45.000 evrov.

Občina že nekaj let v grad letno vloži približno 50.000 evrov, pri čemer ne gre za prenovo porušenega gradu, temveč le za sanacijska dela, s katerimi zagotavljajo varnost obiskovalcev.

Grad so v 12. stoletju zgradili grofje Ortenburški, pozneje so bili lastniki Celjski grofje, od leta 1436 pa Lambergi. Grofje so grad ob vhodu v dolino Drago opustili v 18. stoletju, ko so se preselili v udobnejši Katzenstein v središču vasi Begunje na Gorenjskem.

Radovljiška občina se bo lotila prenove Plečnikovih objektov v Begunjah

"Na splošno je za radovljiško občino to izredno zanimiva točka, saj so Avseniki in grad Kamen poglavitnega pomena," je poudaril župan. Radovljiška občina ima tudi Pusti grad, ki je še bolj porušen in je zanimiv predvsem za pohodnike ter ne potrebuje sanacijskih del, je pojasnil Globočnik.

Projekt Arhitektura gorenjskih vasi
Radovljiška občina sodeluje tudi v projektu Arhitektura gorenjskih vasi, v okviru katerega bo izdelana tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše in Ovsiše. V okviru obnove Klinarjeve hiše v Kropi se bodo letos prenovile tudi rake. Vrednost pogodbenih del znaša 163.000 evrov, evropski kmetijski sklad bo zagotovil 58.000 evrov.

V pripravi je tudi projektna dokumentacija za ureditev medgeneracijskega centra v stavbi stare knjižnice v Radovljici in za začetek sanacije Plečnikovih paviljonov v Begunjah, za katere je v pripravi konservatorski načrt.