Gre torej za neologizem, ki sicer vključuje negacijo, vendar je načinov negiranja obstoječe strukture vsaj toliko kot možnosti njene afirmacije.

Pri raziskovanju propadajočih stavb je pomemben kritični premislek o preteklosti in sedanjosti projektov in zgodb, ki se skrivajo za njimi. Foto: Nonument Group
Pri raziskovanju propadajočih stavb je pomemben kritični premislek o preteklosti in sedanjosti projektov in zgodb, ki se skrivajo za njimi. Foto: Nonument Group

"Na neki način govori nonument bolj o sedanjosti kot o preteklosti"
Zadnjih nekaj let se Nonument Group posveča raziskovanju in posegom v spreminjajoče se okoliščine arhitekture in spomenikov. Skupina opominja, da večinoma raziskujemo tisto, kar je zgrajeno, artikulirano in načrtovano. Pri tem pa nam primanjkuje znanja, konceptov in orodij, s katerimi bi lahko razkrili vitalnost negacije: vsega tistega, kar je bilo zapuščeno, odvrženo, uničeno ali rekontekstualizirano, so zapisali.

V prvih dveh letih projekta Nonument so člani skupine razširili svoje polje raziskovanja, ki ne zgolj opazuje in slika razpadajočih stavb (tega je bil splet poln že prej), temveč tudi kritično premišljuje o preteklosti in sedanjosti projektov in zgodb, ki se skrivajo za njimi. "Na neki način govori nonument bolj o sedanjosti kot o preteklosti," poudarja skupina.

Poziv ustvarjalcem k sodelovanju
V času, ko ustvarjalci z vseh vetrov ostajajo doma zaradi novega koronavirusa, jih pri Nonument Groupu pozivajo, naj pripravijo svoje razmisleke o nonumentih in prostorskih negacijah in posege vanje.

Med vprašanji, ki si jih lahko avtorji prispevkov zastavijo, so: kdaj so stare stavbe postale potrošniško blago in kdaj so postale nezaželene; ali so pomenljivi posegi v nonumente mogoči, v katerih primerih in zakaj; kako se je mogoče odzvati na pluralnost različnih spominov in prostorske konflikte ter kako se materialna, ekonomska in politična razmerja manifestirajo v nonumentih.

Avtorji prispevkov se lahko v temo zelo poglobijo, lahko spišejo esej ali pa predlagajo nov potencialni nonument. Besedila sprejemajo najpozneje do 15. maja, prispevki bodo nato objavljeni na spletni strani skupine ali pa predstavljeni na letnem simpoziju Nonument.