Pročelje propadajočega Narodnega doma v Novem mestu. Foto: Radio Slovenija
Pročelje propadajočega Narodnega doma v Novem mestu. Foto: Radio Slovenija

Narodni dom, ki so ga Novomeščani pozneje preimenovali v Sokolski dom, ima status kulturnega spomenika državnega pomena s simbolnim pomenom za novomeško in slovensko zgodovino. Te dni pa novomeška občina izbira izvajalca za pripravo projektne dokumentacije za dokončno prenovo dokaj zapuščenega in propadajočega novomeškega Narodnega doma.

Ustvarjalci odstranjeni iz Narodnega doma, ki ga bodo zapečatili in ogradili do delne prenove

V zgradbi so sicer predlani oziroma po izselitvi zadnjih tam delujočih alternativnih ustvarjalcev opravili prva sanacijska dela s prenovo ostrešja.

Višina naložbe za zdaj še neznana
Župan Gregor Macedoni je povedal, da naložbe za celovito prenovo še niso denarno ovrednotili, kar bodo lahko storili šele po izdelavi ustrezne dokumentacije. Kot je še povedal župan, pri naložbi računajo na dodaten denarni vir iz kohezijskih sredstev in sredstev tako imenovanega kulturnega evra.

Po županovem mnenju je zgradba "v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporabna in neprimerna". Načrtuje se celovita prenova, tako da bo primerna za delovanje in oživitev. Narodni dom bodo nato namenili kar najširšemu krogu novomeških društev in posameznikov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, oziroma različnim kulturnim dejavnostim in mestni družabnosti.

Dolenjski muzej je postal lastnik in skrbnik zapuščine Leona Štuklja

Kaj se še obeta po obnovi?
Pod streho doma bo svoj prostor med drugim dobila tudi stalna muzejska zbirka o olimpioniku in novomeškem rojaku Leonu Štuklju, ki jo bo z gradivom, ki ga je med drugim dobil iz Štukljeve zapuščine, pripravil Dolenjski muzej. Narodni dom nameravajo tudi z zaprtim mostovžem povezati s sosednjim razstaviščem Jakčev dom, ki ga prav tako upravlja ta novomeški muzej. Tudi vsa nadstropja oziroma vseh pet etaž Narodnega doma in dvorišči ob njegovem severnem in zahodnem pročelju bodo deležni prenove.

Narodni dom obsega dobrih 1600 kvadratnih metrov skupne površine. Poslopje bodo sicer temeljito statično sanirali. V njegovem zahodnem delu bodo izvedli konstrukcijsko prenovo z nekaj manjšimi rušitvami, popolnoma pa bodo prenovili vse infrastrukturne stavbne elemente in napeljave. Sosednjo t. i. Mehletovo hišo, ki je prav tako prazna, bodo po županovih besedah porušili.