Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo temu skoraj 2,3 milijona evrov vrednemu projektu. Foto: RTV SLO
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo temu skoraj 2,3 milijona evrov vrednemu projektu. Foto: RTV SLO

V okviru projekta bodo med drugim zgradili interpretacijski center, povezovalno pot in koliščarsko naselbino, projektne dejavnosti pa so del regionalne mreže interpretacije naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja na več lokacijah.

Barje kot pomembno naravovarstveno in zgodovinsko območje
Iz vladne službe so sporočili: "Osnovni namen projekta je izboljšati zavedanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja ter s tem prispevati k njegovi večji prepoznavnosti, izboljšani javni podobi ter spremembi odnosa in obnašanja do naravovarstveno in zgodovinsko pomembnih območij."

Kolišča na Igu so bila prvo arheološko najdišče na Slovenskem, ki so ga raziskovali na znanstven način. Foto: MMC RTV SLO/Maja Kač
Kolišča na Igu so bila prvo arheološko najdišče na Slovenskem, ki so ga raziskovali na znanstven način. Foto: MMC RTV SLO/Maja Kač

Projekt, ki so mu projektni partnerji Občina Ig, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) nadeli akronim Na-kolih, zajema predstavitev in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju Iga, ki je pod Unescovo zaščito in je del Nature 2000.

Dopolnjevanje projekta PoLJUBA
Gre za projekt, ki je komplementaren naravovarstvenemu projektu Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja - PoLJUBA, ki ga je služba vlade potrdila lani in s katerim bo zagotovljenih 50 hektarjev naravovarstvenih urejenih površin za javni dostop in interpretacijo tukajšnje kulturne dediščine.