Nove prostore sta slovesno odprli direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Foto: Občina Murska Sobota
Nove prostore sta slovesno odprli direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Foto: Občina Murska Sobota

Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, ki je umeščena v adaptirano stavbo nekdanjega podjetja Muralist, vključuje še delovne prostore, razpraševalnico in konferenčno sobo. Naložbo v vrednosti 5,5 milijona evrov je financiralo ministrstvo za kulturo, ki je nepremičnino odkupilo leta 2016. Arhivsko enoto sta dan pred mednarodnim dnevom muzejev slovesno odprli ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik.

1,8 kilometra arhivskega gradiva se nanaša na Prekmurje
Od 17 tekočih kilometrov gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor se ga 1,8 kilometra nanaša na Prekmurje, gre pa za izjemno pomembno arhivsko gradivo javnopravnih oseb in tudi društev, verskih institucij, posameznikov ali družin. Z odprtjem enote za Prekmurje so zgodovinski dokumenti pogosteje in hitreje dostopni tako za raziskovanje kot njihovo uporabo v upravnih in pravnih postopkih.

V Murski Soboti odprtje enote Pokrajinskega arhiva Maribor za Prekmurje

Hkrati enota v novih prostorih zagotavlja zadosti prostora, da bo Pokrajinski arhiv Maribor nemoteno prevzemal arhivsko gradivo vseh javnopravnih oseb, za katere je pristojen in še čakajo na predajo. Tako bo uporabnikom na voljo še več arhivskega gradiva, za raziskovanje pa bodo lahko v čitalnici uporabljali tudi večjezično znanstveno, strokovno in poljudno čtivo, vezano na zgodovino Prekmurja.

Arhivsko gradivo, ki je nastajalo v Prekmurju, bo zdaj lahko na tem območju tudi hranjeno. Foto: Občina Murska Sobota
Arhivsko gradivo, ki je nastajalo v Prekmurju, bo zdaj lahko na tem območju tudi hranjeno. Foto: Občina Murska Sobota

Z decentralizacijo do večje dostopnosti
"Vsi arhivi, tako pokrajinski kot Arhiv Slovenije, so nacionalne, državne ustanove in s tem tudi Murska Sobota in Prekmurje pridobivata državni javni zavod, nacionalno ustanovo na področju kulture. To je za nas zelo pomembno, kajti prizadevamo si za čim večjo decentralizacijo kulture, dostopnost," je na pomembnost te arhivske enote za celotno državo opomnila ministrica. Spomnila je tudi na katastrofalne poplave avgusta lani, ki so ponekod poškodovale tudi arhive, in opozorila še na potrebo po vzpostavljanju ustreznih prostorov za arhivsko gradivo.

Velika pridobitev za Prekmurje
Direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor je na odprtju izrazila upanje, da bo enota živela s skupnostjo, da bodo ljudje prepoznali to kulturno dediščino kot nekaj, kar je vredno obiskati, si ogledati. Napovedala je odpiranje javnosti na različne načine, tudi za učence in dijake. Pridobitev je označila kot zelo veliko za Prekmurje, saj bo gradivo, ki je tu nastajalo, na tem območju tudi hranjeno.

Ob odprtju enote so uradno prevzeli že prvo arhivsko gradivo, in sicer donacijo dveh razglednic in rokopisne knjige, ki sta ju podarila Branko Petan in Jože Nemec. Rokopisna knjiga v latinskem jeziku sega v čas plemiške družine Szapary in je iz njene grajske knjižnice, razglednici pa sta iz časa priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS. Njuna pošiljatelja sta narodni buditelj in pomembna osebnost jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu Matija Slavič ter prvi slovenski župan Dolnje Lendave Božidar Sever.

Enota Pokrajinskega arhiva Maribor za Prekmurje deluje zdaj na Cvetkovi ulici 1 v Murski Soboti. Foto: Občina Murska Sobota
Enota Pokrajinskega arhiva Maribor za Prekmurje deluje zdaj na Cvetkovi ulici 1 v Murski Soboti. Foto: Občina Murska Sobota

V 90. letih preteklega stoletja vzpostavljena enota
Arhivska enota za Prekmurje, ki pokriva upravni enoti Murska Sobota in Lendava, je bila v sklopu Pokrajinskega arhiva Maribor vzpostavljena v 90. letih preteklega stoletja. Sprva je delovala v Lendavi, od leta 2013 v Mariboru, od koder so gradivo po potrebi vozili v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Enota za Prekmurje je v sklopu Pokrajinskega arhiva Maribor sprva gostovala na lendavskem gradu, zatem v nekdanji šoli v Dolini pri Lendavi. A ker so se tam razmere za hrambo bistveno poslabšale, drugih primernih prostorov v Prekmurju pa ni bilo, so arhivsko gradivo leta 2013 preselili v skladiščne prostore v Mariboru.

Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista se je začela leta 2022. Foto: Občina Murska Sobota
Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista se je začela leta 2022. Foto: Občina Murska Sobota

Čitalnica enote za Prekmurje je bila v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, kjer je delovala enkrat tedensko. Leta 2016 je ministrstvo za kulturo kupilo stavbo nekdanjega podjetja Muralist na Cvetkovi ulici 1 in njeno upravljanje predalo Pokrajinskemu arhivu Maribor, da se zagotovi čimprejšnja rešitev prostorske problematike enote za Prekmurje.

Vlada je konec leta 2021 projekt adaptacije stavbe nekdanjega Muralista za potrebe enote uvrstila v načrt razvojnih programov 2021–2024 in ministrstvu za kulturo aprila 2022 zagotovila za izvedbo nekaj več kot 5,3 milijona evrov finančnih sredstev. Vsa gradbeno-obrtniška dela sta izvajali podjetji VG5 in Lesnina MG oprema, projekt za izvedbo pa je izdelalo podjetje Arhiteza. Pripravljalna dela so se začela sredi junija 2022, januarja 2024 je bilo za stavbo izdano uporabno dovoljenje.