Po besedah direktorice Marje Guček bodo pripravili novo strategijo razvoja javnega zavoda, ki bo začrtala njegov prihodnji razvoj. Ustaljene vsebine, kot so Slovenski dnevi knjige v Mariboru, seveda ostajajo.

Program praznovanja 30-letnice še ni znan, so pa odločeni, da bodo v mestu posadili 30 novih dreves. Foto: MKC Maribor/Facebook
Program praznovanja 30-letnice še ni znan, so pa odločeni, da bodo v mestu posadili 30 novih dreves. Foto: MKC Maribor/Facebook

"To, da delujemo na treh različnih področjih, je prednost, saj lahko programe med seboj dobro povezujemo," je povedala direktorica Marja Guček.

Javni zavod je Mestna občina Maribor ustanovila decembra 1993. Iz prostorov na Orožnovi ulici, kjer je deloval njegov predhodnik Klub mladih, se je preselil v prostore nekdanjega hotela Mariborski dvor na Ljubljanski ulici, leta 2011 pa je dobil svoje današnje mesto v upravni stavbi Kulturnega centra (KC Pekarna) Ob železnici. Tam skrbi tudi za Hostel Pekarna, pod njegovo okrilje pa spadajo še Galerija Media Nox na Židovskem trgu, Kulturni inkubator na Koroški cesti in Doživljajsko igrišče v Malem betnavskem gozdu.

Čas za novo strategijo
Letošnjo obletnico bodo izkoristili za pripravo nove strategije razvoja zavoda, saj je obstoječa že potekla. "Oblikovati jo želimo skupaj z ustanoviteljem, torej mestno občino, in širšo javnostjo, predvsem mladimi, ki so naša ciljna skupina. Tako bomo skupaj dorekli, po kateri poti naj MKC Maribor nadaljuje svoje delo v naslednjem obdobju," je povedala direktorica.

V vsakem primeru bodo po njenih besedah izhajali iz potreb lokalnega okolja. Tradicionalni festivali, kot so Slovenski dnevi knjige v Mariboru, Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU) in Mladi Maribor, ostajajo.

Foto: MKC Maribor/Facebook
Foto: MKC Maribor/Facebook

Marja Guček je poudarila, da ni veliko primerov, ko programi vztrajajo tako dolgo, kot na primer Slovenski dnevi knjige v Mariboru in Galerija Media Nox, ki sta bila vzpostavljena že v predhodniku Klubu mladih. "Redko je, da se neki program javnega zavoda izvaja dlje časa od ustanovitve javnega zavoda. Mi imamo pa dva takšna programa," je povedala.

Postopoma razširili polje delovanja
MKC Maribor je bil sprva osredinjen na programe s področja vizualnega in literarnega kulturnega ustvarjanja. Nato se je programsko razširil na druga polja kulture (intermedijsko, glasbeno, uprizoritveno) in na dejavnosti iz mladinskega sektorja. S selitvijo v letu 2011 se je začel ukvarjati še s turizmom.

Program praznovanja 30-letnice še ni znan, saj je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev. "Kar bomo zagotovo izvedli, je sajenje dreves. Želimo posaditi 30 dreves in tako prispevati mestu nekaj trajnostnega in zelenega," je povedala direktorica.

V teh dneh začenjajo priprave na Slovenske dneve knjige v Mariboru, ki jih bodo tudi v prihodnje prirejali junija, letos pa bodo med drugim priredili še Parado ponosa. V sodelovanju z občino bodo praznovali deset let, odkar je Maribor nosil naziv Evropska prestolnica mladih, sodelujejo pa tudi pri pridobivanju in usposabljanju prostovoljcev za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki ga bo Maribor gostil julija.