Andrej Nared je v arhivu zaposlen že od leta 1998. Foto: BoBo
Andrej Nared je v arhivu zaposlen že od leta 1998. Foto: BoBo

Nared je bil za v. d. direktorja Arhiva Republike Slovenije imenovan 1. junija letos, potem ko je vlada s položaja direktorja razrešila Bojana Cvelfarja.

Nared je diplomiral in doktoriral na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1998 je zaposlen v Arhivu RS, kjer je 15 let skrbel za starejše arhivske fonde s področja deželne uprave, nekatere tematske zbirke ter osebne fonde in zbirke.

Na Arhivu deluje že vrsto let
Zadnjih deset let je bil namestnik direktorja, zato dobro pozna delovanje arhiva, zaposlene strokovnjake in izzive, ki so pred njimi, še piše v sporočilu za javnost. Med temi slednje še posebej poudarja predvsem dokončanje obnove osrednjega dela nekdanje vojašnice na Poljanski 40, preselitev arhiva v nove prostore, pripravo srednjeročne strategije razvoja ustanove, kadrovsko konsolidacijo in nadaljnji razvoj slovenskega elektronskega arhiva.