Izrazili so "ostro nasprotovanje znižanju proračuna za nevladni sektor v kulturi v letih 2022 in 2023".

Ministrstvo za kulturo na Metelkovi ulici v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Ministrstvo za kulturo na Metelkovi ulici v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Po zapisu Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, je "povsem v neskladju z evropskimi usmeritvami", da se postavka Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere se sofinancira večina nevladnih organizacij, z višine 6.446.728 evrov v prvotno sprejetem proračunu s predlogom rebalansa za 2022 zmanjšuje na zgolj 3.633.399 evrov.

"Navedeno pomeni skoraj prepolovitev sredstev, in potem ko je bilo z objavo programskega razpisa za naslednje štiriletno obdobje slutiti finančno normalizacijo in stabilizacijo nevladnega sektorja v kulturi, izpostavljena napovedana sprememba pomeni padec na eno najnižjih ravni financiranja v zadnjih 20 let," so še zapisali.

Gre za zadnjo artikulacijo in nadaljevanje nesprejemljivega odnosa aktualne vlade do nevladnega sektorja v kulturi, odnosa, ki je v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami in težnjami, ki gredo v smer krepitve nevladnega sektorja, in je v nasprotju z nacionalno strategijo razvoja nevladnega sektorja.

-

Kot še pišejo "gre za zadnjo artikulacijo in nadaljevanje nesprejemljivega odnosa aktualne vlade do nevladnega sektorja v kulturi, odnosa, ki je v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami in težnjami, ki gredo v smer krepitve nevladnega sektorja, in je v nasprotju z nacionalno strategijo razvoja nevladnega sektorja".

Pri Asociaciji prav tako nasprotujejo 700.000 evrov vrednemu znižanju na postavki Založništvo in sorodno velikemu znižanju na postavki Ljubiteljska kultura, iz katere se med drugimi sofinancirajo tudi poklicne nevladne organizacije.

"Če smo zaradi epidemije v Sloveniji pridelali več milijardni primanjkljaj in se na večini resorjev zavoljo dodatnega zadolževanja sredstva ohranja visoka, potem je povsem neprimerno in neustrezno, da se sredstva znižuje na račun programov in projektov nevladne kulture."

Proti znižanju sredstev za nevladni sektor tako v Asociaciji protestirajo in odločevalce pozivajo, da v proceduri sprejemanja proračuna v DZ na navedenih postavkah zagotovijo financiranje v višini, kot je bilo za leto 2022 prvotno predvideno. Za prav tako problematičen pa so označili tudi proračun za leto 2023.

Sejo odbora DZ-ja za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023, so napovedali za ponedeljek.