Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Odziv na razpise na vseh področjih umetnosti, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz proračuna za kulturo, so naslovili na ministrstvo in posredovali medijem. Na društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti so v odzivu izrazili upanje, da bodo "politični odločevalci in uradniki, ki pripravljajo razpise na vseh področjih umetnosti, prisluhnili argumentom stroke in samih uporabnikov" in da bo zato letošnji razpis "bolj smiseln, bolj dodelan in bolj prijazen do prijaviteljev".

Ker se po njihovem mnenju to ni zgodilo, menijo, da je na razmere in konkretne težave znotraj enoletnega projektnega razpisa nujno opozoriti tudi novega ministra za kulturo Dejana Prešička in njegove najožje sodelavce, da bi "do prvih konkretnih sprememb in izboljšav lahko prišlo vsaj pri oblikovanju razpisov za leto 2020 ali pri oblikovanju novih razpisov v letu 2019".

Kot enega najbolj problematičnih pogojev navajajo, da se o projektnih prijavah odloča na podlagi meril, na katera sami nimajo vpliva. Izpostavljajo "izločilni kriterij zahteve po medijski prepoznavnosti umetnika/producenta", po katerem je prijavi treba obvezno priložiti vsaj dve fotokopiji medijskih odzivov o delu v obdobju 2015–2018, objavljenih v referenčnih nacionalnih ali tujih medijih. Pri tem opozarjajo, da ustvarjalci do medijskih odzivov pridejo vse težje in redkeje.

Razpisi znova objavljeni prepozno
V Asociaciji opažajo, da na področju intermedijske umetnosti sredstva za projekte sploh niso razpisana. Prav tako bo predvidoma sofinanciranih zgolj 11 delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi, s čimer so po njihovih trditvah projektna razpisna sredstva v letu 2019 tako za mlajše ustvarjalce kot neodvisne nevladne producente nedostopna. Poleg tega menijo, da so bili razpisi glede na dosedanjo dinamiko znova objavljeni prepozno.

Usoda nevladnih organizacij in samozaposlenih, za katero je vlada napovedala samostojno postavko v proračunu ministrstva, bo odvisna od višine sredstev za kulturo, ki naj bi jo do konca mandata postopno dvignili na najmanj 0,5 odstotka BDP. Foto: BoBo
Usoda nevladnih organizacij in samozaposlenih, za katero je vlada napovedala samostojno postavko v proračunu ministrstva, bo odvisna od višine sredstev za kulturo, ki naj bi jo do konca mandata postopno dvignili na najmanj 0,5 odstotka BDP. Foto: BoBo

Čeprav so se skupna sredstva za enoletni projektni razpis sicer dvignila, v Asociaciji iz razpisnih določil razbirajo tudi "velike razlike, ki nakazujejo, da so posamezna področja bistveno bolje urejena kot druga".

Od ministrstva "ob povečanju proračunskih sredstev za kulturo in zavzemanju za izboljšanje njenega splošnega položaja v družbi" med drugim pričakujejo jasen model razvoja slovenske umetnosti in način financiranja, ki bo temeljil na kakovosti in kariernem razvoju ustvarjalcev ter producentov. Pozivajo ga tudi, da po rebalansu proračuna za leto 2019 in morebitnem dvigu sredstev razpiše nov razpis za navedeno leto.

Ministrstvo: V prihodnjem letu pripravljamo evalvacijo razpisov
Ministrstvo odziv Asociacije razume kot "prispevek k dialogu o spremembah, ki bodo temeljile na kakovosti in kariernem razvoju ustvarjalk in ustvarjalcev". Spomnili so, da se je minister s predstavniki društva srečal pred kratkim in poudaril, da bodo v prihodnjem letu pripravili "evalvacijo razpisov in omogočili vsem deležnikom, da bodo pri procesih oblikovanja novih razpisnih mehanizmov v največji mogoči meri upoštevani tudi njihovi predlogi". Prav tako so spomnili na poziva k sodelovanju v delovnih skupinah za dialog z nevladnimi organizacijami in s samozaposlenimi v kulturi, ki ju nameravajo imenovati.

Za objavo vseh enoletnih projektnih razpisov še v letu 2018 so si prizadevali "zaradi omejenih razpoložljivih sredstev za enoletne projektne razpise in zaradi želje po učinkovito izpeljanem postopku", so poudarili na ministrstvu in dodali, da si prizadevajo za "modus operandi, ki bo koristil področju in bo obenem prijazen do prijaviteljev".

Za konkretnejše premike bo treba počakati do rebalansa proračuna
Zavedajo se, da se je z enoletnim projektnim razpisom treba odzivati na hitre spremembe v umetnosti in družbi, predvsem pa zagotavljati možnosti prijave ustvarjalcem, ki ne morejo kandidirati na nobenem drugem pozivu ali razpisu. Ker se prav tako zavedajo, da so nevladne organizacije in ustvarjalci vitalnega pomena za obstoj in razvoj kulture in umetnosti, je v koalicijski pogodbi načrtovana smer s konkretnimi ukrepi za razvoj teh področij. Vendar bo za "konkretnejše premike" treba počakati do rebalansa proračuna, ki je predviden konec januarja 2019, so še zapisali na ministrstvu.