Kot piše v razpisu za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij ‒ Center za kreativnost 2020‒2021, se iščejo projekti, katerih rezultati so na koncu poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in bodo povečali dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.

Razpis je odprt do 6. aprila. Foto: MMC/Miloš Ojdanić.
Razpis je odprt do 6. aprila. Foto: MMC/Miloš Ojdanić.

Na razpisu bodo razdelili 2,21 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 1,7 milijona evrov za Vzhodno kohezijsko regijo in 510.000 evrov za Zahodno kohezijsko regijo. Razpis je odprt do 6. aprila.

Javni razpis za izbor operacije Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij ‒ Center za kreativnost 2020‒2021 pomeni smiselno in neločljivo nadgradnjo Platforme Center za kreativnost, ki jo prek neposredne potrditve operacije vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo. Operacije v sklopu javnega razpisa bosta sofinancirala EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014‒2020.

Z lanskim razpisom so podprli 30 projektov s skupno 800.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Z lanskim razpisom so podprli 30 projektov s skupno 800.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Kreativni kulturni sektor tvorijo raznovrstne dejavnosti, ki so natančno navedene v besedilu razpisa ‒ od arhitekture prek oglaševanja in raznovrstnih umetniških praks do medijev. Dokument navaja, da so kreativne kulturne industrije tiste, "ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati večinoma funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje."

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega kulturnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnim kulturnim sektorjem in gospodarstvom.

Kot omenjeno, je razpis torej namenjen podpiranju projektov, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva, ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.

Sredstva v vrednosti 2,21 milijona evrov bodo razdeljena v treh sklopih ‒ t. i. semenski fazi, drugi, zagonski fazi in pa na koncu v povezovanju kreativnega in kulturnega sektorja z gospodarstvom. Razpis je odprt do 6. aprila, Center za kreativnost pa bo za izbrane prijavitelje pripravil obvezni 20- do 30-urni mentorski program.

Ob objavi razpisa je v MAO potekala tudi njegova javna predstavitev, na kateri so med drugim spregovorili o razpisnih kriterijih in načinu financiranja. Predstavili so tudi primere dobrih praks in omogočili mreženje s prejemniki sredstev z lanskega razpisa, v sklopu katerega je bilo razdeljenih slabih 800.000 evrov.

"Družba mora vlagati vsa razpoložljiva sredstva v principe, ki peljejo od kreativnosti do končnega rezultata, naj je rezultat kreativno delo, snovni predmet ali kar koli drugega," poudarja minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Zoran Poznič. Foto: Ministrstvo za kulturo

Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Zoran Poznič je kot glavno vodilo razvoja človeka 21. stoletja na predstavitvi prepoznal ustvarjalnost, "ki oblikuje kritično mišljenje in valorizacijo vseh in vsega. Ob čemer pa se na ta način tvorno vključujemo tudi v socialne skupine, v timsko delo in povezujemo z ljudmi iz različnih provenienc." Center za kreativnost MAO predstavlja primer dobrih praks, pravi: "Ta projekt je bil prvi interdisciplinarni take vrste, ko povezovanje ne zadeva le kreativne sfere, ampak poteka tudi med ministrstvi." Minister je še obljubil, da bo tovrstnih projektov čedalje več: "Družba mora vlagati vsa razpoložljiva sredstva v principe, ki peljejo od kreativnosti do končnega rezultata, naj je rezultat kreativno delo, snovni predmet ali kar koli drugega."