Evropski dan jezikov v Evropskem parlamentu

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU-ja o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU-ja poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. Na pobudo Sveta Evrope iz leta 2001 vsako leto 26. septembra po vsej Evropi zato zaznamujemo evropski dan jezikov.

V ospredju so manj razširjeni jeziki in spodbujanje učenja jezikov
Evropska unija ima 27 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. V okviru evropskega dneva jezikov želijo posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Poudarjen cilj evropskega dneva jezikov pa je spodbujanje učenja jezikov. "Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe," so zapisali na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Poleg tega se v Evropski uniji govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi, so še zapisali na spletni strani predstavništva.

Preseneča podatek, da kar četrtina odraslih v Sloveniji razume vsaj pet tujih jezikov, ampak so med te jezike šteti hrvaščina, srbščina, srbohrvaščina in bosanščina. Za 84 odstotkov odraslih je materni jezik slovenščina, pet odstotkov jih ima dva materna jezika. Med najpogostejšimi tujimi jeziki recimo ni francoščine in španščine. Foto: Televizija Slovenija
Preseneča podatek, da kar četrtina odraslih v Sloveniji razume vsaj pet tujih jezikov, ampak so med te jezike šteti hrvaščina, srbščina, srbohrvaščina in bosanščina. Za 84 odstotkov odraslih je materni jezik slovenščina, pet odstotkov jih ima dva materna jezika. Med najpogostejšimi tujimi jeziki recimo ni francoščine in španščine. Foto: Televizija Slovenija

Surs: več nas razume pet tujih jezikov ali več
Statistični urad RS (Surs) je ob evropskem dnevu jezikov sporočil, da velika večina odraslih v Sloveniji, starih med 18 in 69 let, razume vsaj en tuji jezik. Preseneča podatek, da kar četrtina odraslih v Sloveniji razume vsaj pet tujih jezikov, ampak so med te jezike šteti hrvaščina, srbščina, srbohrvaščina in bosanščina. Za 84 odstotkov odraslih je materni jezik slovenščina, pet odstotkov jih ima dva materna jezika.

Celotna statistika Statističnega urada Republike Slovenije o znanju jezikov v Sloveniji je na voljo na tej povezavi.

Med odraslimi osebami v Sloveniji jih kar 96 odstotkov razume ali uporablja vsaj en tuji jezik. Vsaj en tuji jezik razume ali uporablja 97 odstotkov moških in 94 odstotkov žensk. Med tistimi, ki razumejo ali uporabljajo enega ali več tujih jezikov, jih 46 odstotkov oz. skoraj polovica nadpovprečno obvlada vsaj en tuji jezik, 37 odstotkov pa povprečno oz. razmeroma tekoče. 18 odstotkov odraslih razume ali uporablja en tuji jezik, 23 odstotkov dva, 19 odstotkov tri, 11 odstotkov štiri in 25 odstotkov odraslih pet tujih jezikov ali več.

Med najpogostejšimi tujimi jeziki ni francoščine in španščine
Angleščino razume ali uporablja 74 odstotkov odraslih, med njimi jo nekaj več kot polovica posameznikov po lastni oceni med vsemi tujimi jeziki tudi najbolje obvlada. Drugi najpogostejši tuji jezik med odraslimi je hrvaščina, sledijo nemščina, srbohrvaščina, bosanščina, srbščina in italijanščina.

Letošnja osrednja prireditev ob evropskem dnevu jezikov je bila 20. septembra v Hiši EU-ja v Ljubljani, na katerem so podelili tudi priznanja Zavoda RS za šolstvo šolam in učiteljem za prispevke v okviru pedagoškega foruma. V Celovcu pa bodo danes dopoldne na Novem trgu ob evropskem dnevu jezikov šolarji in šolarke, učitelji in učiteljice ter starši javne dvojezične Ljudske šole 24 s petjem in branjem zgodbic v različnih jezikih opozorili na pomen znanja jezikov.

Evropski dan jezikov: četrtina slovencev razume vsaj pet tujih jezikov