Maks Fabiani (1865-1962). Foto: Wikipedia
Maks Fabiani (1865-1962). Foto: Wikipedia

Že v času podelitve tega naziva so se razvnemale polemike o tem, da je bil sicer spoštovani župan med obema svetovnima vojnama član fašistične stranke. Prav to pa je bil tudi razlog za pobudo za odvzem naziva častnega občana.

Domačini, občani in širša javnost so bili torej razdvojeni, saj so drugi o Maksu Fabianiju imeli povedati veliko dobrega, med drugim tudi to, da je med drugo svetovno vojno pred nemškim požigom rešil Štanjel.

Desetletje upravitelj občine Štanjel
Predlog za umik te točke z dnevnega reda seje je vložilo 10 od 13 svetnikov, njen umik pa je potrdil župan Komna Erik Modic. Sicer pa je bil Fabiani imenovan za upravitelja občine Štanjel leta 1935 in je to nalogo opravljal deset let.

Fabiani se je leta 1921 vpisal v fašistično stranko, bil je tudi prostovoljni član in poveljnik enote paravojaške fašistične milice, član komisije Goriške pokrajine za izvajanje Gentilejeve šolske reforme, trikrat pa je bil kot poročevalec za politične zadeve na Primorskem tudi pri fašističnem diktatorju Benitu Mussoliniju, so v predlogu pojasnili pobudniki za odvzem tega naziva.

Iz predloga za odvzem naziva

Zatorej ne moremo dojemati arhitekta Maximiliana Fabianija zgolj kot umetnika, ampak tudi kot človeka, ki je črtil slovenski narod, njegov jezik in kulturo, in kot skrajnega fašista, ki je kot poveljnik škvadre paradiral naokoli v fašistični uniformi z bikovko in pištolo za pasom. Kot človeka, ki je v imenu fašistične Italije zatiral slovenski narod in bil v človeško sramoto Krasu in Primorski. Nečasten človek ne more, ne za časa življenja ne posthumno, biti počaščen s častnim naslovom.

"Človek, ki ga časti cela Evropa"
Občinski svetnik Ivo Kobal, eden od pobudnikov za umik točke z dnevnega reda današnje občinske seje, je zapisal, da hočejo naziv odvzeti "nekateri oziroma njihovi potomci, ki so sodelovali pri požiganju in miniranju Štanjela" - in to "človeku, ki je za Štanjel ogromno naredil, ki ga časti cela Evropa, o katerem domačini, ki so ga poznali in z njim delali, nimajo žal besede".

Dodal je, da je "o tej sramoti razpravljal tudi vaški odbor Štanjel in sprejel sklep, naj župan Modic takoj umakne to točko z dnevnega reda in naj ne škoduje ugledu Štanjela, ki si ga je v zadnjih nekaj letih pridobil".

Maks Fabiani, ki je kot arhitekt pustil neizbrisen pečat v precejšnjem delu Evrope, je večino svojega življenja ustvarjal v Štanjelu (na posnetku) in svojem rodnem Kobdilju. Foto: BoBo
Maks Fabiani, ki je kot arhitekt pustil neizbrisen pečat v precejšnjem delu Evrope, je večino svojega življenja ustvarjal v Štanjelu (na posnetku) in svojem rodnem Kobdilju. Foto: BoBo