Listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je v Sloveniji v veljavo stopila leta 2001. Foto: Pixabay
Listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je v Sloveniji v veljavo stopila leta 2001. Foto: Pixabay

Odbor se je med drugim zavzel tudi za zagotavljanje zadostnih sredstev za televizijske programe v madžarskem in italijanskem jeziku. V sporočilu za javnost, ki so ga ob tem pripravili, je mogoče prebrati, da bi bilo treba razvijati tudi poučevanje romskega jezika in kulture ter okrepiti ozaveščanje javnosti o regionalnih in manjšinskih jezikih v izobraževanju in medijih.

Odbor ministrov Sveta Evrope meni, da bi bilo treba razvijati tudi poučevanje romskega jezika in kulture ter okrepiti ozaveščanje javnosti o regionalnih in manjšinskih jezikih v izobraževanju in medijih. Foto: Pixabay
Odbor ministrov Sveta Evrope meni, da bi bilo treba razvijati tudi poučevanje romskega jezika in kulture ter okrepiti ozaveščanje javnosti o regionalnih in manjšinskih jezikih v izobraževanju in medijih. Foto: Pixabay

Priporočila je Odbor ministrov Sveta Evrope podal na podlagi ocene odbora strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih v zvezi z uporabo te listine v Sloveniji. Listina, ki je v Sloveniji v veljavo stopila leta 2001, se nanaša na madžarščino in italijanščino, ki v nekaterih delih Slovenije uživata visoko stopnjo pravnega varstva kot uradna jezika, pa tudi na hrvaščino, nemščino, romščino in srbščino.

Odbor ministrov je ponovil tudi že dolgoletno priporočilo slovenskim oblastem, naj hrvaščino, nemščino in srbščino priznajo kot tradicionalne manjšinske jezike ter začnejo dialog z govorci teh jezikov za povečanje njihove zaščite. Člani odbora menijo, da bi bilo treba razviti tudi izobraževalne modele za te jezike od predšolske do srednješolske ravni ter olajšati oddajanje lokalnih radijskih in televizijskih programov v teh jezikih.

Potreben bolj proaktiven pristop pri uporabi madžarskega in italijanskega jezika v administraciji
Odbor ugotavlja visok pravni standard zaščite za madžarski in italijanski jezik. Ob tem opozarja, da pri uporabi teh jezikov v praksi ostajajo nekatere pomanjkljivosti. Tako bi bilo treba okrepiti jezikovno usposobljenost učiteljev, oblasti bi morale uporabiti bolj proaktiven pristop pri uporabi madžarskega in italijanskega jezika v administraciji, vključno s spodbujanjem govorcev, naj izkoristijo razpoložljive možnosti. Odbor je izrazil tudi zaskrbljenost glede finančnih virov, ki so na voljo za madžarski in italijanski program javne radiotelevizije.

Med takojšnjimi priporočili za omenjena jezika je krepitev dvojezičnega izobraževalnega sistema v madžarskem jeziku, povečanje trajanja in pogostosti oddajanja v madžarskem jeziku na javni televiziji ter zagotovitev ustreznih sredstev za zagotavljanje radijskih in televizijskih programov v italijanščini vsaj na sedanji ravni.

Odbor se je med drugim zavzel tudi za zagotavljanje zadostnih sredstev za televizijske programe v madžarskem in italijanskem jeziku. Foto: BoBo
Odbor se je med drugim zavzel tudi za zagotavljanje zadostnih sredstev za televizijske programe v madžarskem in italijanskem jeziku. Foto: BoBo

Priporoča se tudi spodbujanje uporabe teh jezikov v upravi in ustanovah za socialno varstvo, zlasti v bolnišnicah, ter zagotavljanje uporabe oblik krajevnih imen v italijanščini.

V načrtu pilotni projekt za poučevanje romskega jezika kot enega od predmetov
Kar zadeva romski jezik, je v načrtu pilotni projekt poučevanja kot enega od predmetov. Jezik se sicer do neke mere uporablja v medijih, obstajajo tudi dvojezične knjige in drugo izobraževalno gradivo, se pa položaj Romov in njihovih govorcev pa posameznih regijah zelo razlikuje, še piše v sporočilu za javnost.

V splošnem obstaja potreba po ozaveščanju slovenske družbe o vseh regionalnih ali manjšinskih jezikih, njihovi zgodovini in kulturah kot sestavnem delu slovenske kulturne dediščine v izobraževanju in medijih, še piše v sporočilu za javnost.