Predlog proračuna za leto 2024 pa predvideva znižanje sredstev za dobre štiri milijone evrov, nazaj na raven prvotno načrtovanega proračuna za leto 2023.

Na MZK-ju so si za rekorden proračun prizadevali po tem, ko je kulturni sektor prizadela epidemija covida-19, k temu pa je prispevala še energetska kriza, ki povečuje stroške produkcije in ohranjanja ter varovanja kulturne dediščine. Foto: MMC RTV SLO
Na MZK-ju so si za rekorden proračun prizadevali po tem, ko je kulturni sektor prizadela epidemija covida-19, k temu pa je prispevala še energetska kriza, ki povečuje stroške produkcije in ohranjanja ter varovanja kulturne dediščine. Foto: MMC RTV SLO

Predloga proračunov za kulturo za prihodnji dve leti sta razvojno naravnana in dajeta prednost ustvarjalcem ter nujnim investicijskim posegom, so sporočili z ministrstva.
Za leto 2023 so predvidena zvišanja sredstev za javne razpise za kulturne projekte in programe na področju umetnosti, filmske transferje, investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturne dediščine.

Med razvojnimi projekti, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, je pomemben projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorizia. V prihodnjih dveh letih mu bodo namenili skupaj kar pet milijonov evrov. Foto: go_2025
Med razvojnimi projekti, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, je pomemben projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorizia. V prihodnjih dveh letih mu bodo namenili skupaj kar pet milijonov evrov. Foto: go_2025

Med prvimi na seznamu ljubljanska Drama in mariborski Rotovž
Med ključne investicije v prihodnjih letih je ministrstvo uvrstilo celovito obnovo Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana v vrednosti 58,5 milijona evrov, stavbo na Poljanski cesti 40 za potrebe Arhiva RS, izgradnjo Centra Rotovž v Mariboru ter dograditev zunanjega avditorija SNG-ja Nova Gorica.

Investicije se bodo sicer po napovedih ministrstva izvajale po vsej Sloveniji, in sicer v kulturno infrastrukturo in kulturne spomenike, ki bodo sofinancirani iz državnega in občinskih proračunov, sredstev evropske kohezijske politike ter načrta za okrevanje in odpornost. "To je pomembno z vidika decentralizacije, dostopnosti in vzdrževanja mreže infrastrukture za kulturne potrebe vsega prebivalstva," piše v sporočilu za javnost.

Ob napovedi po zvišanju sredstev za javne razpise za kulturne projekte in programe na področju umetnosti pa je ministrstvo zapisalo, da so t. i. živa umetnost ter ustvarjalni projekti in programi za kulturni sektor izjemnega pomena in prav ti so bili med najbolj prizadetimi v zadnjih dveh letih.

Med razvojnimi projekti, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, je pomemben projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorizia, ki mu bodo v prihodnjih dveh letih namenili pet milijonov evrov.

Prošnje slovenskih filmarjev uslišane
Za filmski sektor novi proračun za leto 2023 predvideva za dobrih 3,5 milijona več sredstev. Za Slovenski filmski center, ki vključuje predvsem filmske transferje, je predvidenih približno 7,65 milijona evrov, kar je skupaj največ za film v zadnjih 12 letih.

Kot so še zapisali na ministrstvu, so si za rekorden proračun prizadevali po tem, ko je kulturni sektor prizadela epidemija covida-19, k temu pa je prispevala še energetska kriza, ki povečuje stroške produkcije ter ohranjanja in varovanja kulturne dediščine.

S proračunom za leto 2023 si želijo ohraniti in izboljšati delovne pogoje v kulturnem sektorju, obenem pa skupaj z vsemi deležniki poiskati rešitve za morebitne sistemske izboljšave, ki bi "zagotavljale ugodne finančne pogoje za delo v kulturi in omogočile razvoj sektorja".