Med neodvisnimi producenti in organizacijami s področja kulture, sociale in civilnih gibanj, ki domujejo v stavbi na Metelkovi, so Mirovni inštitut, Zavod Maska, Škuc, Plesni teater Ljubljana, NSK, Kino Otok, Mesto žensk, Pravno informacijski center – PiC in drugi. Že več let si prizadevajo, da se stavba prenovi – in prav prenova je eden od dveh navedenih razlogov za napovedano deložacijo. Nadomestnih prostorov za nevladnike na ministrstvu ne predlagajo, je poročala Televizija Slovenija.

Bodo nevladne organizacije na Metelkovi ostale brez prostorov?

Včeraj so nekateri uporabniki stavbe prejeli predlog sporazuma o prenehanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov. Ministrstvo kot razlog za izpraznitev navaja dotrajanost stavbe ter to, da jo potrebuje za lastne potrebe in da bo ministrstvo stavbo obnovilo, zato jo potrebuje prazno.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je stavba glede na normative oslabljena, statično sporna in nevarna za bivanje. Objekt, ki je bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, je v prvotnem stanju in so se na njem izvajala le nujna vzdrževalna dela, saj je zaradi nezadostne potresne odpornosti predviden za sanacijo, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

"Dalje v dopisu ministrstvo uporabnikom dobesedno grozi, saj v kolikor uporabniki sporazuma ne podpišejo v osmih dneh in prostorov izpraznijo do 31. januarja 2021, bo ministrstvo zadevo, skladno z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, predalo državnemu odvetništvu Republike Slovenije," so povzeli v stranki Levica v pobudi, naslovljeni na ministrstvo samo.

V svojem odzivu so nevladniki opozorili, da so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023. Ministrstvo z njimi tudi ni stopilo v kontakt.

Kako naj v trenutni situaciji najdejo nove lokacije?
Po navedbah Levice ministrstvo uporabnike meče na cesto v času velike zdravstvene krize, ko je ravno sektor kulture in nevladnih organizacij zaradi posledic pandemije koronavirusa najbolj na udaru.

"To potezo vidim kot še enega v nizu korakov do popolne razgradnje vsega, kar je v tej državi še kritičnega do vlade Janeza Janše in napačnih potez vseh oblasti sploh," je povedal Matej T. Vatovec. Foto: BoBo

"V dopisu ministrstvo ne ponuja nikakršne rešitve, denimo možnost vrnitve v prostore po prenovi ali zagotovitev nadomestnih prostorov. Pričakovati, da bi te organizacije, ob že tako omejenih sredstvih, v teh časih same našle ustrezno rešitev tako rekoč čez noč, je nerealno. Zato vidim to potezo s strani ministrstva kot še enega v nizu korakov do popolne razgradnje vsega, kar je v tej državi še kritičnega do vlade Janeza Janše in napačnih potez vseh oblasti sploh," pobuda navaja izjavo vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca.

Organizacije: politika ogroža prostore solidarnosti, dialoga in kritične misli
Svoj odziv so že podale tudi organizacije,ki jih najnovejša poteza zadeva. Opozarjajo na bogato in simbolično zgodovino svojih prostorov: "Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80. letih prejšnjega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države," so zapisali. "Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice_ki, umetnice_ki in aktivistke_i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani. Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike. Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih Višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način kot želi Ministrstvo za kulturo z nami."

Proti ravnanju Ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

Odziv na obračun Ministrstva za kulturo z nevladinimi organizacijami na Metelkovi 6

"Metelkove 6 ne bomo zapustili"
Metelkova 6 je edina stavba, ki jo ministrstvo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, so še podčrtali. "Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki_ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30 letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od Ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna in da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje." Odziv zaključijo z napovedjo, da Metelkove 6 ne bodo zapustili in da se bodo "z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo."

Pod to namero so podpisani Center za slovensko književnost, Društvo FPS - Filmski producenti Slovenije, Društvo NSK informativni center, Društvo za retroavantgardo (Laibach), Društvo za sodobni ples Slovenije, En Knap, Exodos Ljubljana, Forum Ljubljana, Gallus J. Carniolus, Inštitut za trajnostni razvoj, Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok, Maska, Mesto žensk, Mirovni inštitut, Plesni Teater Ljubljana, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, SCCA, Sloga, Škuc, Ustanova Gallus, Vertigo, Vitkar zavod in Združenje slovenskih ustanov – fundacij.

Ministra Vaska Simonitija tudi Levica poziva, naj nemudoma odstopi od namere po prekinitvi najemnih pogodb oz. brezplačne uporabe prostorov z organizacijami, ki delujejo na tem naslovu, ali pa jim v nasprotnem primeru zagotovi enakovredne prostore pod enakimi pogoji.

Grožnja kulturnikom z deložacijo z Metelkove

Po podatkih Teje Reba iz Mesta žensk na omenjenem naslovu deluje približno 17 nevladnih organizacij. V dopisu, ki jim ga je poslalo ministrstvo kot upravljavec stavbe, ki je razglašena za javno infrastrukturo na področju kulture, ni obrazloženo, zakaj se morajo izseliti, razen navedbe, da je stavba zaradi dotrajanosti nevarna za najemnike oziroma uporabnike in mimoidoče, ter da bodo v primeru, da sporazuma ne podpišejo, s pravnim procesom uveljavljali svojo pravico.

Kaj poleg dotrajanosti objekta navaja ministrstvo?
Z ministrstva sporočajo, da je po evidenci plačnikov stroškov upravljanja v tej zgradbi 18 uporabnikov prostorov, in sicer: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Zavod SCCA Ljubljana, Mirovni inštitut, Društvo NSK, informativni center, Društvo za retroavantgardo, Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo, Plesni teater Ljubljana, Društvo ŠKUC, Maska Ljubljana, Zavod En – knap, Center za slovensko književnost, Zveza ekoloških kmetov Slovenije, Sloga, Zavod Exodos Ljubljana, Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana, Vitkar zavod ter Društvo za promocijo žensk v kulturi – mesto žensk, Gallus J. Carniolus zavod.

"Katere nevladne organizacije še uporabljajo prostore poleg naštetih, nam ni znano, saj jim soglasja za uporabo prostorov nismo dali. Vsi našteti za prostore ne plačujejo nobene najemnine, nekateri ne poravnavajo niti stroškov. V izogib nevarnostim na dotrajani stavbi je ministrstvo brezplačne uporabnike pozvalo k izselitvi zaradi obnove objekta, saj gre za edini neobnovljeni objekt v lasti države na območju Metelkova jug. Nujno obnovo sta načrtovala že predhodna ministra," so še sporočili z ministrstva.

Jasno je, da trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO-je, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi. /.../ Izpostaviti želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi.

iz besedila peticije

Spletna peticija proti izselitvi kulturnikov
Medtem je po spletnih kanalih zakrožila peticija Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6, ki je sicer objavljena na spletni strani Peticija Online. Ob pozivu k podpisu proti izselitvi nevladnikov, so v besedilu zapisali, da "trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO-je, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi".

Tovrstnim manevrom se želijo zoperstaviti in peticijo prepoznavajo kot prvi korak k temu. "Izpostaviti želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi," so še zapisali avtorji peticije, ki ima do zdaj več kot 2500 podpisov.