Konferenca (Un)real Data – Real Effects je med drugim poudarila, da podatki danes ne le odsevajo resničnost, ampak jo tudi kreirajo. Foto: Domen Pal/Aksioma
Konferenca (Un)real Data – Real Effects je med drugim poudarila, da podatki danes ne le odsevajo resničnost, ampak jo tudi kreirajo. Foto: Domen Pal/Aksioma

Veliko ljudi je zajela panika. Ali sploh še vemo kaj o svetu. Kot je na konferenci poudaril profesor digitalne kulture v Zürichu Felix Stalder, je neresnično novo resnično. Ljudje še vedno živijo in želijo živeti v svetu objektivne resnice, vendar podatki, ki jih upravljajo, ne odražajo te resničnosti.

Ni nič novega, vendar je tega več. Stalder meni, da je v človeški naravi, da iz neobstoječega ustvarja realno. Na primeru ladij v šanghajskem pristanišču je bila izpostavljena ranljivost ob zanašanju na spletno posredovane podatke. Kot je tudi opozoril prispevek v časopisu univerze MIT, prihaja do vdiranja v komunikacijske sisteme ladij, ponarejajo se podatki o njihovi lokaciji in lažne koordinate so vzrok 50 odstotkom nesreč tovornih ladij. V zvezi z njimi velja še omeniti, da so to ene največjih onesnaževalcev, saj na odprtem morju uporabljajo najbolj ’umazano’ gorivo.

Varuj se obrekovalcev
Ena od udeleženk je izrazila mnenje, da so aplikacije po večini sikofantske. S tem je menila, da so oblikovane tako, da ustrezajo uporabnikom in jih nekako priklenejo nanje. Tovrstna raba besede sikofant je sicer vprašljiva, saj se ta izvorno navezuje na obrekljivce. Ali kot je bilo rečeno starozavezno: "Varuj se sikofantov; provokator in sikofant."

Konferenca (Ne)realni podatki – realni učinki je bila uvod v 15. diskurzivni program Taktike & Praksa o sodobni digitalni kulturi, ki se osredinja na sodobno raziskovalno umetnost, družbo in nove tehnologije. Foto: Domen Pal/Aksioma
Konferenca (Ne)realni podatki – realni učinki je bila uvod v 15. diskurzivni program Taktike & Praksa o sodobni digitalni kulturi, ki se osredinja na sodobno raziskovalno umetnost, družbo in nove tehnologije. Foto: Domen Pal/Aksioma

V zadnjem času je bilo veliko slišati o aplikaciji ChatGPT, ki lahko uporabnikom pomaga oblikovati besedila in tako tudi študentom in dijakom seminarske naloge. Prav v tem smislu je bilo izraženo mnenje, da so aplikacije, povezane z umetno inteligenco, pravzaprav darilo človeštvu. Razsežnosti tega pojava so ogromne, saj naj bi bilo do 50 odstotkov vsebin na svetovnem spletu že oblikovanih z umetno inteligenco.

Grajeni simbol tega so orjaške ’farme’ strežnikov, zgrajene sredi ničesar, vendar varovane z oboroženimi možmi, kot da bi šlo za največje državne skrivnosti. Strežniki so tudi ogromni potrošniki energije in nikakor varni varuhi podatkov, kar se je pred nekaj leti izkazalo v primeru požara v Franciji.

’Farme’ strežnikov vedno bolj postajajo strateška infrastruktura, saj so nanje vezane strateške zmogljivosti držav. Foto: EPA
’Farme’ strežnikov vedno bolj postajajo strateška infrastruktura, saj so nanje vezane strateške zmogljivosti držav. Foto: EPA

Taktika sive skale
Zanimiva je bila omemba taktike sive skale (Grey Rock Method). V bistvu gre za taktiko vedenja v medčloveških odnosih. Nekdo, ki se čuti zlorabljenega, postane ’siva skala’, neha se odzivati na zunanje impulze. Izvorno je šlo za taktiko vedenja v odnosu z narcisistično in manipulatorsko, torej toksično osebo. Vendar je to mogoče aplicirati tudi na uporabo aplikacij umetne inteligence.

Kot je to bilo že v primeru svetovnega spleta, so številni v umetni inteligenci videli orodje demokratizacije sveta. V resnici umetna inteligenca utrjuje staro hierarhijo. To potrjuje tudi na konferenci omenjeno dejstvo, da je Microsoft z veseljem sprejel umetno inteligenco, saj je že imel zanjo potrebno infrastrukturo.

Konferenca v organizaciji zavoda Aksioma je nagovorila nekatera ključna vprašanja sodobnega časa. Vendar so sodelujoči svoje prispevke zamejili zelo ozko in obenem občasno dolgovezno, tako da splošnega vpogleda v temo (Ne)realni podatki – realni učinki nismo mogli dobiti. Vseeno pa je vendarle dobrodošlo, da se s to temo temeljito ukvarja.

Konferenca (Ne)realni podatki - realni učinki