Na novinarski konferenci so dejali, da je osem na razpisu za uprizoritvene umetnosti uspešnih organizacij že prejelo odločbe z nižjimi zneski za 2020.

Sodelujoči na konferenci so večkrat opomnili, da je povišanje sredstev za nevladnike in samozaposlene v kulturi del koalicijskih zavez aktualne vlade. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Sodelujoči na konferenci so večkrat opomnili, da je povišanje sredstev za nevladnike in samozaposlene v kulturi del koalicijskih zavez aktualne vlade. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Januarja lani so iz programskega razpisa ministrstva za obdobje 2018–2021 za področje uprizoritvenih umetnosti izpadle številne prepoznavne nevladne organizacije, osem pa jih je bilo sprejetih v financiranje. Štiri organizacije, ki so na tem področju prejele negativne odločbe, so zoper odločitve ministrstva vložile tožbo na upravnem sodišču. Na začetku letošnjega leta je pozitivno razsodbo prejel Zavod Emanat, konec septembra pa še Zavod Maska.

V sodbi, ki so jo prejeli v Maski, je med drugim pisalo, da obrazložitev ministrstva "ne ustreza niti minimalnemu standardu razumne obrazložitve", je na današnji novinarski konferenci dejal direktor tega zavoda Janez Janša. "To pomeni, da se je treba hudo zamisliti nad tem, kakšna je kakovost odločb, ki jih na ministrstvu izdajajo. To je pravni dokument, to ni šala," je poudaril.

Pri Nomad Dance Academy Slovenija na odločitev sodišča še čakajo, je pa v sproženih sporih sodišče odločilo tudi v korist zavoda Delak. Trenutno je zadeva vrnjena ministrstvu, kjer se bo morala strokovna komisija, ki določa o odločbah, znova sestati in izdati novo odločbo. Sodišče je pritrdilo tudi tožbi Muzeja tranzitorne umetnosti – MoTA, ki pa sodi na področje glasbe.

V zavodu Maska so konec septembra sprva prejeli pozitivno odločbo ministrstva, po kateri bi jim za letni program v obdobju 2018–2021 pripadalo dobrih 119.000 evrov, samo teden pozneje pa so prejeli novo odločbo, v kateri je njihovo financiranje v prihodnjem letu znižano na okoli 105.000 evrov. Janša je dejal, da vse kaže, da se je ministrstvo odločilo, da bo sprva na razpisu določena sredstva namesto osmim uspešnim upravičencem zdaj razdelilo med deset ali pa morda celo med 12 upravičencev, če bodo na koncu vse tožbe na uprizoritvenih umetnostih rešene pozitivno.

Po besedah Janše se bo Maska, zaradi pomanjkanja financiranja iz programskega razpisa v preteklih dveh letih, pobirala še najmanj leto dni, predvsem zato, ker so v obdobju čakanja na novo odločbo zamudili že nekaj razpisov in možnosti mednarodnih povezav, prav tako pa bi lahko imeli težave, ko se bodo prijavljali na nov programski razpis.

Minister je po zakonu vezan na mnenje strokovne komisije. Predlog strokovne komisije minister sicer lahko zavrne ter ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, zaradi ureditve iz krovnega zakona pa ne more sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije.

Ministrstvo za kulturo

Posledice naknadnega znižanja razpisnih sredstev bodo predstavljale škodo tudi dozdajšnjim upravičencem. Tamara Bračič Vidmar je dejala, da je bilo prek razpisa Bunkerju za letošnje leto sprva namenjenih 113.000 evrov na letni ravni, po rebalansu pa 126.000 evrov. Pred kratkim so prejeli še odločbo o financiranju v letu 2020, po kateri bodo razpolagali s 102.000 evri. Na Bunkerju bodo dobili 24.000 evrov manj sredstev, čeprav bodo sredstva proračuna za kulturo v prihodnjem letu predvidoma višja za 3,5 milijona evrov.

Janša je dodal, da poleg po členu krovnega zakona v kulturi, ki dopušča znižanje sredstev iz programskega razpisa zaradi znižanja celotnega proračuna za kulturo, lahko do znižanja sredstev pride tudi ob znižanju sredstev na določeni postavki, v tem primeru za uprizoritvene umetnosti.

Sodelujoči na konferenci so večkrat opomnili, da je povišanje sredstev za nevladnike in samozaposlene v kulturi del koalicijskih zavez aktualne vlade. Predsednica Asociacije Inga Remeta je dodala, da jim slabo kaže, saj naj bi se po omenjenem povišanju v prihodnjem letu sredstva za kulturo v letu 2021 znižala za šest milijonov evrov.

Med drugim na Asociaciji opozarjajo, da je sreda zadnji rok za vložitev dopolnil k proračunu. Ministrstvo pozivajo, naj ob tem že zdaj upošteva manko finančnih sredstev za leti 2018 in 2019 ter potrebo za dodatna sredstva za novoprispele upravičence iz programskega razpisa v prihodnjem obdobju.

Na ministrstvu iščejo rešitve za odpravo sistemske pomanjkljivosti, saj zdajšnja ureditev ne omogoča nadaljnjega dela prejšnji komisiji, ki je odločala o konkretnih primerih. Po področnem zakonu se odločanje prenese na novo komisijo.
Na ministrstvu iščejo rešitve za odpravo sistemske pomanjkljivosti, saj zdajšnja ureditev ne omogoča nadaljnjega dela prejšnji komisiji, ki je odločala o konkretnih primerih. Po področnem zakonu se odločanje prenese na novo komisijo. "Zato je razumljivo, da po zdajšnji zakonodaji ni mogoče preprečiti (glede na samostojnost komisij) drugačnega odločanja komisije. Dve različni komisiji lahko enak projekt ocenita radikalno drugače, in prav to se je v teh zadevah zgodilo," so še zapisali na ministrstvu. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Ministrstvo: Sredstva niso fiksna, odločba navaja le informativen znesek
Ministrstvo za kulturo je v odgovoru društvu Asociacija zapisalo, da so težave na teh primerih zaznali in jih rešujejo na sistemski ravni; "naslovili jih bodo tudi z ustreznimi popravki zakonodaje in podzakonskih aktov". Hkrati iščejo rešitve za notranje prerazporeditve sredstev med finančnimi postavkami na način, da bi to v najmanjši mogoči meri vplivalo na prihodnje programe in razpise. Pri ministrstvu za finance pa si bodo prizadevali za pridobitev namenskih sredstev za tovrstne primere.

"Sredstva niso fiksna, temveč vsako leto variirajo glede na sredstva proračuna. Gre za orientacijsko vrednost, ki je odvisna od razpoložljivih sredstev. Na odločbah je naveden informativni znesek, pred podpisom pogodbe potekajo usklajevalni sestanki, kar poteka tudi v tej zadevi," so pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so poudarili, da je sodišče v treh primerih s področja uprizoritvene umetnosti zadeve vrnilo v ponovni postopek – ne zaradi vsebinskih razlogov, temveč zaradi nepopolnih obrazložitev. Postopek namreč poteka tako, da ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede strokovna komisija, ki je pristojna za določeno razpisno področje.

Društvo Asociacija o programskih razpisih