Peter Štih, novi predsednik SAZU-ja. Foto: SAZU
Peter Štih, novi predsednik SAZU-ja. Foto: SAZU

Na skupščini so izvolili tudi dva podpredsednika, tajnika in člane predsedstva, so sporočili z akademije.

Za podpredsednika za naravoslovne, tehnične in biomedicinske vede je bil znova izvoljen Robert Zorec, podpredsednik za področje humanistike, družboslovja in umetnosti pa je postal Milček Komelj. Novi glavni tajnik je odslej Franc Forstnerič.

Novi člani predsedstva so Igor Emri, Uroš Rojko in Marija Stanonik. Vsi novi člani predsedstva bodo funkcijo opravljali tri leta, potem pa so lahko izvoljeni še enkrat, prav tako za triletni mandat, so zapisali v SAZU-ju.

Po zakonu o SAZU-ju predsedstvo sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU-ja, ki jih izvoli skupščina SAZU-ja v skladu s statutom.