Proslavo večer pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na katerem bodo podelili nagrade letošnjim Prešernovim nagrajencem, bo režiral režiser in koreograf Edward Clug. Foto: BoBo
Proslavo večer pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na katerem bodo podelili nagrade letošnjim Prešernovim nagrajencem, bo režiral režiser in koreograf Edward Clug. Foto: BoBo
Sorodna novica Prešernova nagrajenca za leto 2024 sta pesnica Erika Vouk in baletni plesalec Henrik Neubauer

Kot je ob tem pojasnil Jožef Muhovič, je izbor avtorja proslave potekal po trenutno veljavnem zakonu o Prešernovi nagradi, za katerega se sicer napovedujejo spremembe na način, da bi organizacijo proslave prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Kot je povedal, je bil upravni odbor Prešernovega sklada o napovedanih spremembah obveščen in je o tem razpravljal že marca. Pri tem je zavzel stališče, da pri pripravi in izvedbi proslav v zadnjih treh letih – v trenutni sestavi se namreč upravnemu odboru Prešernovega sklada izteka štiriletni mandat – niso zaznali organizacijsko-tehničnih nejasnosti niti niso bili nanje opozorjeni.

Po veljavnem zakonu je po Muhovičevih besedah jasno opredeljeno, da strokovna in administrativna dela za upravni odbor opravlja ministrstvo za kulturo, odbor pa v skladu s statutom Prešernovega sklada izbere scenarista in režiserja proslave, s katerim nato ministrstvo sklene pogodbo.

Na predlog, da bi organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, upravni odbor Prešernovega sklada pripominja, da je ta že doslej koordiniral izvedbo vseh Prešernovih proslav v mandatu aktualnega odbora in v mandatih pred njim. Za to, da je po veljavnem zakonu upravni odbor Prešernovega sklada pristojen za vsebinsko oblikovanje proslave in izbor avtorjev, pa obstaja tehtni razlog. "Zasnovana je tako, da v ospredje postavlja delo in dosežke vsakokratnih nagrajencev," je dejal Muhovič.

Dobitnike nagrad in priznanj izbere upravni odbor Prešernovega sklada z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov. Po Muhovičevih besedah izbor nikoli ni lahek, so pa nagrajenci vsakokrat tisti, ki obogatijo kanon slovenske umetnosti, ki je del slovenske kulture.

Na javni poziv k oddaji predlogov za podelitev Prešernovih nagrad je letos prispelo 127 vlog, dobitnike izbere upravni odbor Prešernovega sklada z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov. Foto: Ministrstvo za kulturo
Na javni poziv k oddaji predlogov za podelitev Prešernovih nagrad je letos prispelo 127 vlog, dobitnike izbere upravni odbor Prešernovega sklada z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov. Foto: Ministrstvo za kulturo

Veliki nagradi Eriki Vouk in Henriku Neubauerju
Odbor, ki šteje petnajst članov, je nagrajence izbral na podlagi predlogov šestih področnih strokovnih komisij. Kot smo izvedli dan po Tem veselem kulturnem dnevu, bosta veliki nagradi za leto 2024 prejela pesnica Erika Vouk ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer.

Nagrade Prešernovega sklada bodo dobili pesnica Miljana Cunta, igralka Jana Zupančič, mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, režiserka Sara Kern in grafični oblikovalec Tomato Košir.