Dobitniki nagrad v letu 2023. Foto: Kreativna baza
Dobitniki nagrad v letu 2023. Foto: Kreativna baza

Branko Čepin je nagrajen za dolgoletno delo na področju zborovstva in glasbenega šolstva v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, za delo v Društvu Hugo Wolf v Slovenj Gradcu ter povezovanje s tujimi umetniki in ustanovami. Marjana Lužnika pa so nagradili za delo v predsedstvu ZKD-ja Slovenije v mandatu 2017–2022.

Priznanje z zlato medaljo je zveza namenila še Franju Murku za dolgoletno organizacijsko in umetniško delovanje v društvih in njihovih zvezah na Koroškem ter za delo v organih ZKD-ja Slovenije med letoma 1998–2022, Klari Štrancar za delo v predsedstvu ZKD-ja Slovenije v mandatu 2017–2022 in gledališko dejavnost ter Tonetu Urbasu za delo v organih ZKD-ja Slovenije med letoma 2012 in 2022 ter za vodenje področne Zveze pihalnih godb Slovenije.

Nagrade zveze, ki ji predseduje Maja Jerman Bratec, so podelili pretekli teden v SNG-ju Opera in balet Ljubljana.

Vsi nagrajenci pa neprekinjeno delujejo na svojem kulturnem področju, vodijo društvo in mentorsko ali organizacijsko delujejo kot prostovoljci.

ZKD Slovenije trenutno združuje 59 območnih in področnih zvez kulturnih društev, v katere so včlanjena ljubiteljska kulturna društva, ki delujejo na različnih področjih kulture in umetnosti, od zborovstva, instrumentalne glasbe, likovne umetnosti, gledališča in lutk do literature, filma in videa, multimedijske dejavnosti, sodobnega plesa in folklore. Med svoje najpomembnejše naloge štejejo prav podeljevanje priznanj najzaslužnejšim ustvarjalcem in organizatorjem ljubiteljske kulture.