Samozaposleni v kulturi so več mesecev opozarjali, da prosilci na odločbe, ki jih podpiše minister za kulturo Vasko Simoniti, čakajo nerazumno dolgo. Tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina je ugotovil, da ravnanje ministrstva za kulturo v teh primerih kaže na več kršitev, je za Radio Slovenija poročala Lucija Dimnik Rikić.

Ministrstvo za kulturo. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Ministrstvo za kulturo. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Glasbenik Enos Kugler, ki je samozaposlen v kulturi, se je zato odločil poiskati pravico na sodišču. Odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi je prejel namreč julija lani, odločbo o plačilu prispevkov za socialno varnost pa šele sredi januarja letos. V odločbi, ki jo je podpisal minister Simoniti, je pisalo, da ni upravičen do plačila prispevkov iz državnega proračuna – kljub pozitivnemu mnenju dveh strokovnih skupin in tudi kulturniške zbornice. Med čakanjem na odločitev prispevkov ni plačeval, obveznosti je moral zato plačati za nazaj, kar je bil seveda še posebej v tem času, ko so kulturniške dejavnosti praktično ustavljene, velik zalogaj.

Ugotovljene kršitve pri postopkih za dodeljevanje statusa samozaposlenih

Več kršitev na strani ministrstva
V težavah zaradi dolgih postopkov so se znašli številni kulturniki, zato so se obrnili na varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je ugotovil več kršitev. "Ugotovili smo, da ravnanje ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic strank v postopku in načela dobrega upravljanja," je povedal Svetina.

Na podlagi teh ugotovitev varuha je Enos Kugler sprožil sodni spor. Minister bi moral – kot to določa zakonodaja – o dodelitvi statusa in pravici do plačila prispevkov odločati hkrati. Kugler se je zato odločil za pritožbo na delovnem in socialnem sodišču glede samega postopka.

Za nazaj že urejene odločbe
Varuh človekovih pravic je ministrstvu za kulturo priporočil, naj v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu zakonodajalca, predvsem v luči zaščite pravic posameznikov. Z ministrstva so varuhu sporočili, da so zadeve za nazaj večinoma urejene, do ugotovitev pa se niso opredelili.