Prvo celovito statistično analizo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji smo dobili leta 2020. Foto: CzK/Janez Klenovsek
Prvo celovito statistično analizo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji smo dobili leta 2020. Foto: CzK/Janez Klenovsek

V povzetku raziskave, ki jo je opravil kreativni center Poligon skupaj s Centrom za kreativnost, lahko preberemo, da je kombinacija epidemije in oblasti, nenaklonjene ustvarjalni dejavnosti, številne, predvsem delavce v neodvisnem delu sektorja, pahnila na rob preživetja. "Zdi se, da je slovenski kulturno-ustvarjalni sektor v temačnem srednjem veku."

Sorodna novica Statistična analiza osvetljuje gospodarski pomen kulturnega sektorja

Polovica delavcev zasluži manj kot tisočaka
Ob tem so avtorji kot ključne ugotovitve poudarili, da se kljub izteku epidemije kriza v sektorju poglablja, saj več kot polovica delavcev trenutno nima dovolj dela za preživetje. Epidemijo revnih delavcev zakriva podpora bližnjih, več kot polovica ustvarjalcev pa v primeru, da bi se ji pokvaril najpomembnejši delovni pripomoček, nima denarja, da bi ga lahko nadomestila. Vsak drugi delavec ima neto plačo do 1000 evrov, najbolj prekarizirani delavci pa so najmanj plačani. Najbolje plačane so zaposlitve v javnem sektorju.

Floskule o "uživanju na račun državnih sredstev" ne držijo
Raziskava je, kot piše v povzetku, tudi tokrat zavrnila ustaljena prepričanja o visoki odvisnosti sektorja od javnega financiranja, saj sta se samo dva od desetih poslovnih subjektov v KKS-ju samoocenila, da sta večinsko javno financirana.

Sorodna novica Vsak peti kulturni delavec brez dela, zatekajo se k drugim dejavnostim

Anketiranci so znova izkazali visoko nezadovoljstvo s prejšnjo oblastjo. Od nove vlade pričakujejo temeljito prenovo ministrskega delovanja v smeri večje strokovnosti in vključevalnosti, sanacijo škode političnih napadov v preteklem dveletnem obdobju in povrnitev ugleda sektorju. Po njihovi presoji bi bilo treba hitro identificirati najbolj prizadete panoge in uvesti konkretne rešitve za učinkovito regeneracijo. Zahtevajo, da se takoj obravnavajo osnovne eksistencialne stiske vse večjega deleža revnih delavcev.

Kje so bili v kriznih časih javni zavodi?
Večina anketiranih je ocenila tudi, da javni kulturni zavodi v epidemiji za delavce in sektor niso naredili dovolj, saj so molčali, namesto da bi se postavili zoper oblastniško uničevanje sektorja. "Ena najbolj skrb vzbujajočih ugotovitev raziskave je, da štirje od desetih delavcev za zadnje sodelovanje z javnim kulturnim zavodom plačila niso prejeli oziroma so ga ocenili kot (zelo) slabo. Zgolj petina si jih neplačano sodelovanje drzne zavrniti," piše v povzetku.

Stanje še ni "normalno"
Kot še piše, z letošnjo pomladjo vse več dejavnosti poteka tako kot pred epidemijo, a so še vedno odpovedani, prestavljeni ali v mirovanju štirje od desetih koncertov, tretjina predstav in performansov ter razstav. Določene dejavnosti pa kljub ukinitvi večine ukrepov vztrajajo na spletu, in sicer konference in manjši izobraževalni dogodki, predstavitve projektov ter sestanki, svetovanja in mentorstva.

Četrti del raziskave Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covida-19 je nastal med 17. marcem in 11. aprilom na vzorcu 1005 delavcev. Njeni avtorji Eva Matjaž, Polona Černič in Luka Piškorič so tako kot v prejšnjih treh merjenjih vključili vse delavce, ne glede na delovni status: študente, delavce prek avtorskih pogodb, samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene v podjetjih in v zasebnih zavodih, društvih in zadrugah, zaposlene v javnih zavodih ter neprijavljene delavce, dejavne na vsaj enem izmed 21 podpodročij sektorja.