V Sazasu so zapisali, da pri izdaji dovoljenja niso bila uporabljena zakonska merila.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Sazas je odločitev urada izpodbijal z več utemeljitvami. Med drugim je navedel, da pred izdajo dovoljenja ni bilo glavne obravnave in da pri izdaji niso bili upoštevani zakonski kriteriji ter da k aktom društva Kopriva ni bilo dano soglasje vseh kolektivnih organizacij," piše v obrazložitvi sodbe.

Sorodna novica "Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je najboljši sistem tako za uporabnike kot upravičence"

Urad za intelektualno lastnino je društvu Kopriva stalno dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za razmnoževanje avtorskih del na raznih nosilcih, kar je namenjeno zasebni ali lastni uporabi in ni dano javnosti, podelil leta 2019.

Po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah lahko avtorsko dela prosto reproducira fizična oseba na katerem koli nosilcu zvoka ali slike ter papirju, če to stori za zasebno uporabo, ne da bi jih dala na voljo javnosti in pri tem nima neposredne gospodarske koristi. Pod enakimi pogoji lahko to storijo tudi javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove.

Do nadomestila od tega so upravičeni avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov in filmski producenti. Nadomestila je med letoma 1997 in 2006 začasno zbirala Avtorska agencija za Slovenijo, nato je med letoma 2007 in 2009 imel začasno dovoljenje zavod IPF. Od leta 2010 do leta 2019 dovoljenje za zbiranje nadomestil ni bilo izdano.

Za plačilo nadomestil so po zakonu zavezani proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo fotokopiranje.