Minister za kulturo na bazarju. Foto: Danijel Novakovič
Minister za kulturo na bazarju. Foto: Danijel Novakovič

Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se bo udeležilo več kot 1.000 interesentov, pri njegovi izvedbi pa sodeluje 300 kulturnih organizacij ter številni samostojni kulturni ustvarjalci. Po koncu seje vlade bo bazar obiskal tudi močan ministrski zbor.

Osrednji temi letošnjega bazarja sta Ustvarjalnost mladih in Sodobna umetnost, v sodelovanju s partnerji pa bodo organizatorji z ministrstva za kulturo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo v tematskih sklopih predstavili, kako je mogoče kulturo in umetnost kreativno povezati tudi z drugimi področji: Gozd skozi umetnost in kulturo, Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije ter Arhitektura in prostor.

Minister za kulturo Zoran Poznič je ob robu obiska poudaril, da je ključno to, kako kulturo še učinkoviteje povezati z drugimi področji in sektorji, čeprav je vzpostavljena horizontalna mreža sodelovanja dobra. "Organizacija Kulturnega bazarja je na zavidljivi ravni. Predavatelji in predstavniki številnih kulturnih ustanov so vrhunsko pripravljeni in osredotočeni na ciljno javnost; strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. S širitvijo projekta v regije, prvi regionalni bazar je bil leta 2017 v Mariboru, pravkar pa smo podprli pripravo drugega, ki bo potekal novembra v Novi Gorici, in z močno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje po državi, projekt prehaja v močno platformo za kulturne vsebine in programe za izobraževalne ustanove."

Še posebej zanimiv je razstavni prostor Gozd je modrost, ki je zastavljen medresorsko ‒ gozd bodo strokovni delavci spoznali z gozdarskega, gospodarskega ter kulturno-umetnostnega vidika.

Številne sodelujoče kulturne organizacije in samostojni kulturni ustvarjalci bodo udeležencem strokovnega usposabljanja predstavili vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje, od glasbe, filma, gledališča, plesa in kulturne dediščine do intermedijske umetnosti.

V predavalnicah in dvoranah se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav, razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

RTV Slovenija na Kulturnem bazarju

Naša medijska hiša se na letošnjem Kulturnem bazarju za profesorje in druge pedagoške delavce predstavlja v dveh sklopih: najprej z vsebinami, ki jih pripravljajo radijska in televizijska uredništva ter MMC (Otroški portal) in so namenjena osnovnošolcem, ob 14.30 v Klubu CD. V drugem sklopu pa sledijo predstavitve mladinskih oddaj ob 16.00, prav tako v Klubu CD.

Letošnji poudarek sloni na vsebinah, ki jih ponujamo na vseh naših platformah in si jih lahko profesorji, pedagoški delavci in učenci ogledajo kadar koli na spletnih mestih. Govor bo o tem, kako lahko te vsebine na sodoben način obogatijo šolski kurikulum. Sem spadajo ogledi različnih videoposnetkov, odlomkov in prispevkov iz oddaj in spletni prispevki na otroškem portalu, ki na dinamičen in multimedijski način govorijo o temah, ki se jih učenci učijo v šolah in so lahko odličen, predvsem pa dinamičen uvod oz. pripomoček k šolski uri različnih predmetov.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kulturna vsebina kot motivacija za učenje

Vodja kulturno-vzgojnih in humanističnih programov v Cankarjevem domu (CD) Barbara Rogelj je na novinarski konferenci dejala, da je strokovno usposabljanje Kulturni bazar z leti postalo "prava blagovna znamka za razvoj kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje, tako na nacionalni kot na regionalni ravni". Opomnila je, da je uspeh projekta tudi v medresorskem sodelovanju.

Za to je zaslužna Nataša Bucik z ministrstva za kulturo, ki je povedala, da je Kulturni bazar usmerjen tako v poučevanje in vzgojo o umetnosti, pri čemer je večji poudarek na umetnosti sami ter spoznavanju kakovostnih vsebin kot tudi v poučevanju in vzgoji skozi umetnost. Pri tem se kulturna vsebina uporabi kot motivacija ali pa izhodiščno gradivo za obravnavo neke snovi. Bazar je namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij ter študentom.

Nada Požar Matijašič z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je spomnila, da ima Kulturni bazar pomembno vlogo pri razvoju nacionalne mreže kulturno-umetnostne vzgoje, ki je bila vzpostavljena leta 2014 in podpira mreženje koordinatorjev. Vsako leto imajo več registriranih koordinatorjev, mrežo pa je mogoče še širiti.

Glavni temi bazarja bosta Sodobna umetnost ter Ustvarjalnost mladih. Nina Ostan z Zavoda RS za šolstvo in Gimnazije Poljane je poudarila, da nosi sodobna umetnost v sebi velike vzgojne možnosti, saj je "usmerjena v družbo, v aktualizacijo problemov in prinaša vso pestrost tega sveta". Preko sodobne umetnosti je mogoče po njenih besedah mladostnika lažje senzibilizirati in z njim načeti določene teme, hkrati pa ima velik potencial za medpredmetno povezovanje. Plenarni govorec na temo bo Lev Kreft, pripravljajo pa več "vizualnih degustacij".

Sklop Ustvarjalnost mladih se po besedah Alme R. Selimović z zavoda Bunker med drugim navezuje na to, kako s kulturnimi vsebinami nagovoriti mlade ustvarjalce, kako jim pomagati na morebitni poti k prihodnjim profesionalcem, kako zanje programirati vsebine, kako postati dober mentor ter ne nazadnje tudi, kako vzpostaviti občinstva. Na temo se bosta navezovali okrogli mizi o ustvarjalnosti mladih v kulturi in o pristopu "mladi za mlade".

Kulturni bazar v Cankarjevem domu

Gozd, arhitektura, zdravje in tehnologija

V sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so organizatorji z ministrstev za kulturo in za izobraževanje ter Zavoda RS za šolstvo pripravili medresorski sklop Gozd skozi umetnost in kulturo. Tema bo predstavljena tudi na razstavi v prvem preddverju CD-ja ter v e-priročniku. V sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor pa bodo razprli sklop Arhitektura in prostor, katerega namen je širjenje vedenja o pomenu grajenega prostora ter dvig prostorske pismenosti.

Temo Zdravje, šport in gibanje, umetnost in tehnologije so pripravili v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in Olimpijskim komitejem RS-a, v sklopu katere bodo strokovnjaki z različnih področij predstavili, kako lahko otroke in mlade seznanimo z ustvarjalno, varno in zdravo rabo tehnologij. Med pomembnejšimi dogodki bodo predstavitve drugega nacionalnega meseca skupnega branja, prvega tedna slovenskega filma ter dveh novih izbirnih predmetov ‒ film in filmska vzgoja.

Kulturni bazar se je leta 2017 iz Ljubljane preselil v Maribor, ob uspehu te poteze pa so se organizatorji odločili za bienalno regionalno gostovanje, ki bo letos v Novi Gorici.