Slovenski muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v letu 2020 pripravili 955 občasnih in 137 stalnih razstav.

Foto: Damjan Švarc
Foto: Damjan Švarc

Po navedbah Statističnega urada RS je v okviru raziskave, v katero je bilo vključenih 94 slovenskih muzejev, galerij oz. ustanov z muzejskimi zbirkami, 88 odstotkov teh za leto 2021 ocenilo, da je bila muzejska oz. galerijska dejavnost zaradi epidemije okrnjena. Obenem jih je 73 odstotkov menilo, da so razmere spodbudile druge oblike dejavnosti v njihovi ustanovi.
Okoli 30 odstotkov muzejev in galerij je sporočilo, da so najeli manj zunanjih sodelavcev, 67 odstotkov razstavnih hiš – 25 odstotnih točk več kot leta 2020 – je menilo, da koronakriza ni imela vpliva na število njihovih zunanjih sodelavcev, le trije muzeji oz. galerije pa so lani povečali število zunanjih sodelavcev.

Lani je bil opazen trend z nekoliko več razstavami kot v prvem epidemičnem letu, v primerjavi z letom prej pa je bilo opaziti postopno oživljanje muzejske in galerijske dejavnosti, so še zapisali na Sursu. Tako so razstavne hiše lani pripravile 1093 razstav oziroma 22 odstotkov manj kot v zadnjem letu pred epidemijo, 955 občasnih, kar je 14 odstotkov manj kot leta 2019, in 137 stalnih – enako kot leta 2020 in več kot pol manj kot leta 2019.

Foto: Galerija Božidar Jakac
Foto: Galerija Božidar Jakac

Vse razstave skupaj si je ogledalo nekaj več kot 1,29 milijona obiskovalcev, kar je povprečno 1185 na razstavo. V letu 2019 si jih je ogledalo povprečno 1992.

Lani manj razstav na spletu

Raziskava je vključevala tudi e-razstave ter kuratorsko oblikovane in vsebinsko sklenjene celote, posebej pripravljene za virtualni prostor. Lani je bilo tako objavljenih 123 e-razstav, kar je približno 34 odstotkov manj kot v letu 2020. Obseg ogleda je ocenjen na več kot 526.000, kar je 19 odstotkov manj kot v letu 2020.

Za ogled razstave obiskovalec povprečno plačal nekaj več kot štiri evre
Muzeji in galerije so lani zaradi epidemioloških razmer pri prodaji vstopnic iztržili manj, približno 2,6 milijona evrov. Leto 2020 je bilo z 1,8 milijona evrov še bolj porazno, leta 2019 pa so prodali za približno 3,9 milijona evrov vstopnic. Obiskovalec je za ogled razstave v zadnjih letih plačal povprečno nekaj več kot štiri evre, muzeji in galerije pa so lani izdali tudi skoraj 329.000 brezplačnih vstopnic, sicer 40 odstotkov manj kot leta 2019.

Nekatere muzeje so lahko obiskali tudi gibalno ovirani posamezniki, povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov je zagotavljajo 24 muzejev oz. galerij, 56 jih je tak dostop delno uredilo, 15 pa ne. Senzorno ovirani lahko do ustanov za zdaj dostopajo še v manjšem obsegu: povsem urejen dostop jih je imelo lani šest, delno urejen dostop 40, v preostalih 48 pa tega še niso urejali, navaja Surs.

Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Skupno je v ustanovah, vključenih v raziskovanje, lani delalo 1068 zaposlenih in 1842 zunanjih sodelavcev. Med redno zaposlenimi jih je bilo 11,1 odstotka mlajših od 35 let in večina (980) zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov (skoraj 32 odstotkov), sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami (23,5 odstotka) in samozaposleni v kulturi (14,5 odstotka). Sestava se v primerjavi z letom 2020 skoraj ni spremenila.

Skupni prihodki lani dobrih pet milijonov višji
Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so lani obsegali 55,8 milijona evrov (leta 2020 50,6 milijona evrov). Od tega so največ, dobrih 87 odstotkov, znašali prihodki iz javnih sredstev, lastni prihodki pa dobrih 11 odstotkov.
Za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, je bilo namenjenih 60,6 odstotka, za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 31,5 odstotka sredstev, podobno kot v prejšnjih letih.