Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je razlog za spremembo sklepa "racionalizacija in zmanjševanje stroškov poslovanja, izboljšanje organizacije dela, kadrov in načela gospodarnosti upravljanja nepremičnin in transparentnosti".

Skoraj 6300 kvadratnih metrov tlorisne površine v obnovljenem in dozidanem osrednjem traktu kompleksa na Poljanski 40 bo dobil Arhiv RS. Foto: Wikipedia
Skoraj 6300 kvadratnih metrov tlorisne površine v obnovljenem in dozidanem osrednjem traktu kompleksa na Poljanski 40 bo dobil Arhiv RS. Foto: Wikipedia

Del stavbe na Poljanski cesti 40 se tako izloči iz nepremičnin, ki so bile dane Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture, so sporočili z urada vlade za komuniciranje. V delu stavbe na Poljanski cesti naj bi sicer po prenovi prostore dobil Muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je ustanovila prejšnja vlada pod vodstvom premierja Janeza Janše.

Akt o ustanovitvi muzeja se je spremenil tudi zaradi sklenjene pogodbe med Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije in vlado o prenosu solastniškega deleža iz muzeja na državo na nepremičnini parcele v Spodnji Šiški.

Namesto MNZS od zdaj naprej MNSZS
Hkrati se v aktu o ustanovitvi muzeja spremenita odpiralni čas in akronim muzeja. Skrajšano ime Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je torej MNSZS, še piše v sporočilu za javnost.

Vlada je sklep o ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na podlagi katerega sta se javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije in javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve združila v javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, sprejela 19. januarja. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je bil nato 13. februarja vpisan v sodni register.