Na ministrstvu so imenovanje Vaupotiča na mesto direktorja lani utemeljili z besedami:
Na ministrstvu so imenovanje Vaupotiča na mesto direktorja lani utemeljili z besedami: "Kandidat ve, kaj ga zanima in kaj hoče, za razliko od nekaterih drugih kandidatov, ki so probleme pravilno prepoznali in artikulirali, ima Vaupotič tudi konkretne načrte, kako obstoječe stanje preseči. Je komunikativen in zna povezovati različne deležnike, ima potrebne spretnosti menedžerja in ne preferira zgolj ozkega kroga umetnikov in umetniških praks, kar je določen očitek Moderni galeriji od večine kandidatov, zato obeta potrebne spremembe v politiki Moderne galerije". Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Zaposleni v Moderni galeriji so v svoji zahtevi orisali svoje mnenje, da Vaupotič "ni zmožen voditi Moderne galerije, ne da bi povzročal škode njenemu ugledu, položaju njenih strokovnih delavcev in preostalih zaposlenih ter ne nazadnje tudi javnemu interesu na področju javne muzejske službe". Pri tem se sklicujejo na 38. člen zakona o zavodih.

Po končanem znanstvenem doktoratu iz literarnih ved na Filozofski fakulteti je Aleš Vaupotič na Univerzi v Novi Gorici razvijal področji teorije novih medijev in digitalne humanistike. Leta 2014 je prevzel vodenje Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Foto: Moderna galerija
Po končanem znanstvenem doktoratu iz literarnih ved na Filozofski fakulteti je Aleš Vaupotič na Univerzi v Novi Gorici razvijal področji teorije novih medijev in digitalne humanistike. Leta 2014 je prevzel vodenje Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Foto: Moderna galerija

Velika večina zaposlenih – med podpisniki je 87 odstotkov zaposlenih, muzejska stroka pa je z izjemo enega bolniškega staleža stoodstotno zastopana – zahteva bodisi direktorjev nepreklicni odstop bodisi njegovo razrešitev od pristojnega ministra.

"Stihijski in nefokusiran razstavni program"
Svoje očitke so zaposleni razdelili na tri področja, pri čemer je na prvem mestu Vaupotičevo, tako ocenjujejo, nekompetentno strokovno vodenje. Očitajo mu neizdelano programsko vizijo, nepoznavanje mednarodnih muzejskih standardov in delovanja muzeja kot javnega zavoda, s čimer naj bi krnil ugled Moderne galerije v domači in tuji javnosti ter škodil njenemu delovanju. Trditev utemeljujejo tudi s primeri: direktor je po njihovih besedah izvzemal strokovne delavce iz odločitev, ki so zadevale njihovo stroko, ignoriral izražena strokovna mnenja zaposlenih (na primer proti uvrstitvi določenih zunaj hiše pripravljenih razstav v letni program Moderne galerije), že potrjenih odločitev s skupnih delovnih sestankov pa ni spoštoval. Favoriziral naj bi zunanje razstavne projekte, ki prispevajo k "stihijskemu in nefokusiranemu razstavnemu programu", ki ne odraža poznavanja razstavne zgodovine Moderne galerije ter teoretskih dognanj umetnostne zgodovine.

Direktor naj bi tudi brez kakršnega koli obvestila strokovnim delavcem ukinil del stalne razstave v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ter posegal v avtorska besedila kustosov. Očitajo mu dogovarjanje za razstave in dogodke mimo vednosti stroke v Moderni galeriji.

Predvideni dragi projekti, ki pa ne obetajo vsebinskih presežkov
Prav tako za nezadovoljivo zaposleni ocenjujejo Vaupotičevo upravno vodenje javnega zavoda. Ocenjujejo, da slabo pozna oddelke in njihove naloge ter da se ni podrobneje seznanil z delom zaposlenih, kar vključuje nepoznavanje finančnega poslovanja. Delovanje Moderne galerije je posledično manj stabilno. Še posebej opozarjajo na to, da "finančne strukture prijavljenih razstavnih projektov v programu za 2022 predvidevajo izrazito potratno finančno porabo, ki pa ne odraža vsebinsko presežnih razstavnih ali obrazstavnih programov". Z javnimi sredstvi se torej ravna negospodarno, opozarja dopis.

Pogosto neupoštevanje strokovnih argumentov zaposlenih in predvsem direktorjev odnos do zaposlenih pri krepki večini zaposlenih v Moderni galeriji povzroča izjemno nezadovoljstvo, nezaupanje in stres, pri nekaterih celo apatičnost, pregorelost ter nepripadnost ustanovi.

iz dopisa zaposlenih v Moderni galeriji

Na področju komunikacij zaposleni ugotavljajo, da direktor "redno in demotivacijsko posega v osebno dostojanstvo zaposlenih". Kot orodje discipliniranja naj bi uporabljal ocenjevanje redne delovne uspešnosti, čeprav zaradi nepoznavanja dela zaposlenih postopek ocenjevanja sploh ni kompetenten. Med drugim mu očitajo prelaganje vodstvenih odgovornosti na zaposlene, dodeljevanje nalog, ki niso v opisu delovnih nalog zaposlenega, čezmerno obremenjevanje posameznikov, neodgovarjanje in neobveščanje, pa tudi pokroviteljsko komunikacijo in ustrahovanje.

Posebej poudarjajo situacijo po naravni nesreči jeseni leta 2021, češ da kolektiv še vedno ni bil konkretno obveščen o časovnem poteku sanacije, pa čeprav bo ta vplivala na izvajanje programa.

Vaupotič: "Razumem, da spremembe prinašajo nemir, a komunikacija je dvosmerni proces"
Aleš Vaupotič je na vprašanje MMC-ja odgovoril, da o odstopu trenutno ne razmišlja. "Svoje kompetence sem predstavil pristojnim ob prijavi za mesto direktorja in predstavljene so tudi na naši spletni strani. Moja strokovna področja so zagotovo drugačna od tistih, ki so jih zaposleni poznali pri prejšnjem vodstvu. A kot razumem, je bila ravno želja po spremembah in razvoju tista, ki je narekovala potrebo po menjavi vodstva."

Moja strokovna področja so zagotovo drugačna od tistih, ki so jih zaposleni poznali pri prejšnjem vodstvu. A kot razumem, je bila ravno želja po spremembah in razvoju tista, ki je narekovala potrebo po menjavi vodstva.

Aleš Vaupotič

"Razumem, da spremembe prinašajo nemir. A vedeti moramo, da so odnosi in komunikacija po definiciji dvosmerni proces. Sam bi si želel konstruktivnega dialoga in k podajanju pobud sem sodelavce večkrat pozival." Ob tem dodaja, da so njegova "vrata še vedno odprta".

Manj kot leto dni na čelu Moderne galerije
Aleša Vaupotiča je za novega direktorja Moderne galerije minister za kulturo Vasko Simoniti za obdobje petih let imenoval aprila lani, po treh razpisih v skoraj letu in pol. Svet Moderne galerije je sicer podprl kandidaturo Roberta Simoniška, strokovni svet pa prejšnjo direktorico Zdenko Badovinac.

Člani sveta Moderne galerije so takrat v dopisu ministru opozorili na po njihovem mnenju moralno sporno dejstvo, da je Vaupotič kot član sveta kandidiral za mesto direktorja, ne da bi preostale člane s tem seznanil oz. morebiti odstopil kot član sveta.

V svoji viziji je Vaupotič poudarjal raziskave modernizmov v odnosu s sodobnejšimi praksami, digitalizacijo in njene odmeve v humanistiki.

Zaposleni v Moderni galeriji v Ljubljani zahtevajo odstop oziroma razrešitev direktorja Aleša Vaupotiča