Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja.

Foto: Radio Si
Foto: Radio Si

Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU-ju govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Tudi majhne jezike je treba varovati
Kot so zapisali na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, želi evropski dan jezikov posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU-ja poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika, med drugim piše na strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Osrednja prireditev ob evropskem dnevu jezikov je v sredo v organizaciji predstavništva potekala na obrobju Ljubljane. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo so na srečanju predstavili najboljše jezikovne projekte v šolah v preteklem šolskem letu in podelili priznanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Univerza v Ljubljani pa sta zbrane seznanila z najnovejšimi dosežki in projekti na področju jezikovnega izobraževanja. Drugi del je bil namenjen vseevropskemu prevajalskemu tekmovanju za mlade Juvenes Translatores.

Migracijski tokovi še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi. Foto: AP
Migracijski tokovi še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi. Foto: AP

Pokukati v zakulisje Evropskega parlamenta
Sicer se praznovanju dne pridružujejo mnogi. V Evropskem parlamentu so znova pripravili dan večjezičnosti, ki sovpada še s 30. septembrom, ko zaznamujemo mednarodni dan prevajanja. V sklopu dne bo prek spleta omogočen vpogled v zakulisje delovanja Evropskega parlamenta v 24 jezikih. Med drugim bo mogoče spremljati govore v živo iz plenarne dvorane in sodelovati v spletnih delavnicah s tolmači in prevajalci iz Evropskega parlamenta, piše v sporočilu za javnost.

Hitri tečaj tržaškega narečja
Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Zveza slovenskih kulturnih društev sta denimo pripravili pisane razglednice, ki vsebujejo slovenske besede, ki pa so uporabljene tudi v tržaškem narečju. Z njimi želijo italijanske prebivalce Trsta poučiti o izvoru izbranih besed in hudomušno dokazati, "da smo si Slovenci in Italijani navsezadnje v marsičem zelo blizu: tudi jezikovno".

Koroški Slovenci se borijo za svoje pravice
Ena izmed institucij, ki pri dnevu sodeluje, je tudi Izobraževalna direkcija za Koroško. Po spletu vabijo dijake k sodelovanju in prispevanju idej. Z vidika Narodnega sveta koroških Slovencev pa je dan priložnost za opozorilo, da bi bil za koroški deželni zbor le majhen dodaten korak, če bi se pridružil priporočilom koroške direkcije za izobraževanje in bi v jubilejnem letu koroškega plebiscita zasidral slovenščino kot drugi deželni jezik v koroški deželni ustavi, so sporočili iz sveta.