Ta naj bi razkrila dejansko stanje glede spolnega nadlegovanja in nasilja na področju kulture.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ministrica je raziskavo napovedala danes, ko je na ministrstvu za kulturo potekal mednarodni posvet o preprečevanju spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Razpravljavci so bili enotnega mnenja, da so sistemske rešitve ključnega pomena. V ta namen naj bi še letos nastal ustrezen akcijski načrt, njegov prvi korak je prav ta raziskava.

MK bo sodeloval tudi pri spremembah zakonodaje
Akcijski načrt naj bi bil pripravljen predvidoma do poletja. Z drugimi pristojnimi resornimi ministrstvi bo ministrstvo za kulturo sodelovalo tudi pri spremembah zakonodaje. Skozi zakonske spremembe bo ministrstvo za kulturo opredelilo vrsto drugih ukrepov na področju neenakosti spolov in pripravilo reformo položaja samozaposlenih in drugih delavcev in delavk v kulturi. "Ukrepi bodo šli v smeri odpravljanja prekarnosti in neenakosti," je napovedala ministrica.

Sorodna novica Gibanje Nisem hotela: "Spolno nadlegovanje je vseprisotno in se dogaja vsak dan."

Ob tem je opozorila, da sta spolno nadlegovanje in nasilje strukturni, in ne individualni pojav. V Sloveniji je sicer spolno nadlegovanje pri delu doživelo kar 25 odstotkov ljudi, kar nakazuje, da ima slovenska družba velik in resen problem. "Na ministrstvu za kulturo imamo do spolnega nasilja in nadlegovanja ničelno toleranco," je zatrdila ministrica.

Kot je še povedala, do spolnega nadlegovanja in nasilja prihaja na presečišču različnih neenakosti; pogoste tarče so osebe, ki šele začenjajo svojo karierno pot, so pripadniki in pripadnice manjšin ali so v različnih oblikah ekonomske odvisnosti.

Proces preprečevanja spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi bo vodil direktorat za razvoj kulturnih politik pod vodstvom vršilka dolžnosti generalnega direktorja Tjaše Pureber. Kot pravi, prihaja čas, "da se spolno nadlegovanje in nasilje v ožjem in neenakost spolov v širšem smislu prepoznajo kot sektorske težave, kar je prvi korak do ustreznih ukrepov. Ti vključujejo tako kampanjo ozaveščanja in preprečevanja spolno pogojenega nasilja ter izboljšanje delovnih razmer v kulturi ter večjo enakopravnost znotraj sektorja."

Sorodna novica V Sloveniji nas mora zelo skrbeti vse več femicidov

Težava v slovenski družbi nasilje na splošno
Najboljše rešitve za preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi bo resorno ministrstvo iskalo tudi v dialogu s civilno družbo. Predsednica Društva za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk Urška Jež je prav tako menila, da je prvi korak pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi pridobiti ustrezne podatke, sicer pa med drugim zagotavljati varno delovno okolje in ekonomsko varnost.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac je na posvetu opozoril, da je težava v slovenski družbi nasilje na splošno, specifičnega nasilja pa ne gre jemati iz konteksta, ampak ga je treba vedno obravnavati sistemsko in celostno. Na ministrstvu prav zaradi tega pripravljajo resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja nad ženskami in v družini, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Sorodna novica "Dojemanje nasilja je še vedno zavito v mizogine šale in grobe besede"

"Moramo vedeti, in to kažejo tudi raziskave, da žrtve ne doživijo samo ene oblike nasilja, ampak v večini primerov doživijo več oblik nasilja," je opozoril. Resolucija bo podlaga za akcijski načrt države za reševanje tega področja ter vzpostavitev sistema zaznamovanja nasilja na delovnem mestu.

Katie Kheriji-Watts, vodja oddelka za raziskave in publikacije belgijske organizacije On the Move, je na posvetu spregovorila predvsem o tem, kako doseči potrebne sistemske spremembe, in pri tem opozorila, da gre za zelo zahteven in dolgotrajen proces. Kot pomembno je poudarila, da je treba obravnavati potrebe najranljivejših in mednarodno sodelovanje.

Kot primer dobre prakse je bila na posvetu predstavljena avstrijska organizacija vera, ki je namenjena pomoči žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja v svetu umetnosti, kulturi in športu ter deluje dobre tri mesece. Predsednica upravnega odbora vere Ulrike Kuner je menila, da je pomembno, da so vedno na strani tistih, ki so žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja. Po besedah direktorice vere Marion Guerrero pa je pomembno tudi, da se tisti, ki se nanje obrnejo, počutijo varne, da so sami neodvisni, a imajo hkrati zagotovljeno ustrezno financiranje, ki ga v njihovem primeru zagotavlja avstrijsko ministrstvo za kulturo.

Posvet o preprečevanju spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi