"Žena je tudi duševno šibkejša od moža, in ta je glaven razlog, da mora biti možu podrejena," je leta 1893 zapisal Anton Mahnič. Na posnetku je delavka Mure. Foto: Ivan Kambič/Pomurski muzej Murska Sobota
Slovenka 1945
Plakat Iva Šubica iz leta 1945: Slovenka, svobodna si in prvič boš volila. Foto: Ive Šubic/Muzej novejše zgodovine v Ljubljani

Moj oče mi je ideal, po katerem sodim vsakogar, kdor se mi bliža.

Ernestina Jelovšek v filmu Ženska
Delavke Tobačne tovarne
Drugi del filma, ki bo na ogled za dan žena, govori o osvobajanju ženskega telesa. Dotakne se različnih vlog matere, predstavi nekatere smele podjetnice med obema vojnama in reflektira vlogo žensk v obeh vojnah, sploh pa v povojnem obdobju in v socializmu. Na fotografiji so delavke Tobačne tovarne. Foto: Muzej in galerije mesta Ljubljane

In čeprav nastaja danes vse več ženskih študij, ki želijo žensko osvoboditi spon njenega pogosto še vedno omejujočega družbenega spola, je še vedno premalo filmskih interpretacij dolge poti ženskih bojev za enakopravnost, za brisanje stereotipov, ekonomsko neodvisnost in za oblast nad lastnim telesom.

Na 1. programu TV Slovenija bo 1. in 8. marca na ogled premiera dokumentarnega filma v dveh delih Ženska, pod katerega se podpisuje Majda Širca. Film je poklon trdemu dolgoletnemu boju žensk za enakopravnost, pravice, priznanje in za druge, danes samoumevne in med njimi tudi banalne pojme.

8. marca, ko bo na sporedu drugi del filma Ženska, boste lahko prebrali tudi MMC-jev intervju z avtorico filma Majdo Širca.


Ženska med dvema paradoksoma
"Če kaj, se mi je zdela ta tema za nacionalno Televizijo tako rekoč dolžnost, hkrati pa tudi moja notranja nuja. Obdajata nas namreč dva paradoksa: na eni strani izguba oziroma ignoriranje spomina na smele korake posameznic in skupin, ki so v preteklosti hodile po robu in čez, zato da imamo danes enake pravice.

Na drugi strani pa se še danes, torej kljub zagotovljeni enakosti, soočamo s stereotipi, s prikritimi in odkritimi seksizmi, s tesnobo pred izgubo pridobljenega in tudi s še nepreseženim razumevanjem vloge žensk v družbi," je o filmu Ženska povedala njegova avtorica Majda Širca.

"Slovenka, svobodna si in prvič boš volila"
V prvem delu filma Ženska so zajeti boji za politične pravice. Govori predvsem o boju za volilno pravico, za pravico do dela in do enakega plačila, svobodnega odločanja o rojstvu otrok, nato pa tudi o boju za civilni zakon in za brisanje družbeno pogojenih razlik.

Film tako spregovori o vplivu Kataloške cerkve na odvisnost žensk, o umetnicah, delavkah, o kmečkih ženskah, o poti do civilnega zakona, o kontracepciji, menstruaciji, nasilju, kazenski zakonodaji in o številnih omejitvah, ki so jih ženske postopoma rušile.

V filmu nastopajo dr. Milica Antić Gaber, dr. Borut Batagelj, dr. Ana Cergol Paradiž, Irena Destovnik, dr. Mirjam Hladnik Milharčič, dr. Maja Gombač, dr. Mateja Jeraj, dr. Vesna Leskošek, Metka Majer, dr. Danica Purg, dr. Renata Salecl, dr. Irena Selišnik, Ivanka Skamen, dr. Svetlana Slapšak, dr. Gorazd Stariha, akademikinja Alenka Šelih, dr. Kaja Širok, dr. Maca Jogan, dr. Marta Verginella, dr. Nina Vodopivec, dr. Peter Vodopivec in dr. Sabina Žnidaršič.

Luščenje vzrokov podrejenosti
"Filma se ne oklepata klasične in premočrtne naracije, temveč s filmskim, predvsem asociativnim jezikom prodirata v vzroke in jih navezujeta na posledice. V skrbno preštudiranih sekundah filma so 'skompresirani' čas in prostor, slika in beseda, težave in rešitve. Gre za luščenje vzrokov podrejenosti žensk skozi našo zgodovino in za uvid, da jih lahko odpravljamo zgolj, če se proti njim borimo," je še dejala Širca.

Prvi del filma Ženska bo na ogled drevi ob 20.55 na TV SLO 1, drugi del pa 8. marca prav tako ob 20.55 na TV SLO 1.

Moj oče mi je ideal, po katerem sodim vsakogar, kdor se mi bliža.

Ernestina Jelovšek v filmu Ženska