Utrinek z lanskega festivala Tartini. Foto: Peter Litavsky
Utrinek z lanskega festivala Tartini. Foto: Peter Litavsky

Da v Tartinijevem letu niso bili uspešni na nobenem od obeh razpisov, so organizatorji festivala Tartini pred časom označili kot "dokaj nenavadno". Konec lanskega leta so se prijavili na štiriletni programski razpis, kjer, kot so zapisali, kljub vsem referencam, uspešno izpeljanim festivalom v času pandemije covida-19, napovedi vrhunskega programa festivala in podpornih programov niso bili izbrani.

Sledila je prijava na štiriletni projektni razpis. Ne glede na to, da so pripravili bogat program, jim strokovna komisija na ministrstvu za kulturo ni podelila zadostnega števila točk za dodelitev sredstev, so še zapisali.

Sorodna novica Pod vprašajem obstanek Tartini festivala, ki letos prilagaja program

Na ministrstvu na vprašanje v zvezi s tem odgovarjajo, da sta bila javna razpisa enakovredno namenjena različnim zvrstem glasbenih umetnosti in nista bila ciljno naravnana za določen program ali projekt.

Uspešna je manj kot polovica prijav
Pojasnili so, da so na večletnem programskem razpisu za obdobje med letoma 2022 in 2025 na področju glasbenih umetnosti sprejeli 12 programov, v sofinanciranje ni bilo sprejetih 13 programov, devet vlog je bilo zavrženih zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Na projektni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti v letih 2022-–2025 sofinanciral RS iz proračuna, namenjenega za kulturo, je na podpodročje glasbenih umetnosti prispelo 90 vlog, pet vlog je bilo zavrženih zaradi neizpolnjevanja pogojev. V sofinanciranje je bilo sprejetih 36 projektov, 49 projektov pa ni bilo izbranih.

Ministrstvo: pogoji so enaki za vse
Kot so zapisali, gre "v obeh primerih za inštitut javnih razpisov, kjer ni vnaprej določen izid ali izbor izvajalca". "Postopki javnih razpisov za sofinanciranje iz javnih sredstev so specifični tipi postopka, pri katerem posamezniki po vnaprej določenih pogojih in merilih v skladu z načelom enakega obravnavanja konkurirajo za javna sredstva. Vsem prijavljenim na razpis je tako zagotovljena pravica, da pod enakimi pogoji sodelujejo v postopku javnega razpisa in se potegujejo za dodelitev sredstev, uspeh na razpisu pa je odvisen zlasti od izpolnjevanja predpisanih pogojev oziroma meril vseh konkurentov."

Za financiranje zmanjkalo osem točk
Strokovna komisija ministrstva na podlagi meril, pogojev in kriterijev javnega razpisa ocenjuje posamezne programe oziroma projekte. Tokrat žal na javnem razpisu KD Lib-art ni bil izbran v sofinanciranje, strokovna komisija ga je na večletnem programskem razpisu ocenila s 73 točkami, na večletnem projektnem razpisu je projekt Festival Tartini strokovna komisija ocenila tudi s 73 točkami, kar prav tako ni zadoščalo za sprejetje v sofinanciranje, so pojasnili na ministrstvu.

Dodali so, da lahko projekt, ki je prijavljen na projektni razpis, skupaj prejme največ 100 točk. Vstopni prag za sofinanciranje je 81 točk. V sofinanciranje so sprejeti najvišje ocenjeni projekti v okviru razpoložljivih sredstev na razpisnem podpodročju.

"Večletni program ali projekt se ocenjuje za celotno štiriletno obdobje, in ne le za leto 2022, ko je razglašeno Tartinijevo leto. Javna razpisa sta bila enakovredno namenjena različnim zvrstem glasbenih umetnosti in nista bila ciljno naravnana za določen program ali projekt," so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Zamujena priložnost?
"Poleg večletnega projektnega javnega razpisa je ministrstvo objavilo tudi enoletni razpis za področje glasbenih umetnosti, kamor je imel prijavitelj možnost prijaviti projekt za leto 2022, česar pa žal ni storil,"
so še zapisali na ministrstvu.

Na navedbo ministrstva, da se organizatorji festivala niso prijavili na razpis za 2022, so se odzvali v Kulturnem društvu LIB-ART, kjer pravijo, da to ne drži, saj so se na enoletni razpis prijavili. Glede tega so se obrnili tudi na ministrstvo za kulturo, vendar odgovora niso prejeli.