Nadzorniki ptujske občine so pri reviziji finančnega poslovanja ugotovili, da je občinski zavod med letoma 2015 in 2019 ustvaril 90.000 evrov izgube, samo lani skoraj 30.000, zato mestni svet od direktorja Srpčiča na januarski seji pričakuje pojasnila.

Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Vodstvo mora uravnotežiti poslovanje v skladu s finančnimi zmožnostmi
V poročilu nadzorni svet pod vodstvom Maje Majnik Berghaus ugotavlja, da ustvarjanje primanjkljaja iz leta v leto za delovanje zavoda zagotovo ni dobro, saj se ob takšnem nadaljevanju gledališče lahko znajde v likvidnostnih težavah. Naloga vodstva je zato, da uravnoteži poslovanje v skladu s poslovnim načrtom in finančnimi zmožnostmi.
Srpčič je v odzivnem poročilu zatrdil, da je takšno poslovanje izključno posledica večletne sistemske podfinanciranosti njihovega delovanja, na kar poleg težav pri vzdrževanju in upravljanju stavbe v letnih poročilih in komunikaciji z odgovornimi tudi ves čas opozarjajo. Direktor je mnenja, da zavod v resnici posluje zelo dobro, saj v svojem programskem delovanju ustvarja znatne presežke prihodkov nad odhodki, kar pa ne zadošča za pokrivanje stroškov delovanja in dela.

Vendar Maja Majnik Berghaus odgovarja, da nadzorniki niso izvedli revizije programskega dela zavoda ter da se zato do realizacije tega ne opredeljujejo, ampak so izvedli zgolj nadzor nad smotrnostjo porabe denarja, zato ostajajo pri svojih ugotovitvah, da je finančno poslovanje zelo slabo.

: Radio Maribor/Peter Srpčič
: Radio Maribor/Peter Srpčič

Med očitki direktorju so neupravičen poslovni najem tovornega vozila, neizterjane najemnine najemnika gostinskega lokala v stavbi gledališča, nepravilnosti pri izplačevanju potnih stroškov, pokrivanju materialnih stroškov ter izplačevanju plač za sedem redno zaposlenih in direktorja, ki je vezan na štiriletni mandat.

"Nadzor je pokazal številne nepravilnosti"
"Nadzor je pokazal številne nepravilnosti, ki mogoče vsaka zase še ne pomenijo nekega konkretnega razloga, da bi lahko kdo predlagal razrešitev direktorja, a ko pomanjkljivosti in napake seštejemo, se to nabere v večjo vsoto. Zato smo zavodu predlagali, da sam v določenih rokih odpravi napake," je dejala prva nadzornica občine.

Predlog o razrešitvi direktorja ni bil izglasovan
Kot je povedala, je nadzorni odbor sicer natančno pregledal le poslovanje v zadnjih dveh letih, je pa jasno, da je do negativnega poslovanja prihajalo že nekaj let pred tem. Zato je naloga gledališča, da upošteva njihova priporočila in sanira poslovanje. Čeprav je bil na mizi tudi predlog razrešitve direktorja, tak predlog ni bil izglasovan, saj mora dobiti možnost odgovora, kar bo lahko storil na januarski seji mestnega sveta.

Županja: Premalo denarja ne more biti stalni izgovor
Ptujska županja Nuška Gajšek je dejala, da glede na to, da je občina kot ustanovitelj na koncu dolžna poravnavati zapadle obveznosti, jim takšno poslovanje ni pogodu. Dodaja, da ne more biti stalni izgovor premalo denarja ustanovitelja, saj mora vsak dober gospodar upravljati v okviru tistega, kar mu je na voljo in temu prilagajati svoje delovanje. "Na Ptuju imamo 15 javnih zavodov. Če bi se vsi vedli na tak način, lahko občino jutri zapremo in rečemo, da se ne bomo lotili nobene naložbe," je jasna županja, ki pričakuje odkrit pogovor o tem, kaj je tisto, kar mesto potrebuje in katere vsebine bo občina plačevala, ter oceno, kaj mesto od tega ima.

Po zakonodaji je ustvarjeni presežek iz programa lahko namenjen zgolj programu. Mi pa smo v vseh teh letih denar namenjali za stvari, ki niso temu namenjene - torej za splošne stroške delovanja in vzdrževanje objekta.

Peter Srpčič

Srpčič pravi, da je vesel, da jih po letih klicanja na pomoč ustanovitelj vendarle sliši, ni pa prepričan, ali so problematiko tudi pravilno razumeli. Gledališče je namreč ustvarilo 326.000 evrov presežka z nekomercialno kulturno dejavnostjo, priznava pa, da so imeli konec leta za okoli 60.000 nakopičenega bilančnega primanjkljaja iz preteklosti.

"Po zakonodaji je ustvarjeni presežek iz programa lahko namenjen zgolj programu. Mi pa smo v vseh teh letih denar namenjali za stvari, ki niso temu namenjene - torej za splošne stroške delovanja in vzdrževanje objekta," trdi Srpčič in dodaja, da bi denar za to moral zagotoviti ustanovitelj.

"Za predstave prejemamo nagrade in ustvarjamo presežek prihodkov nad dohodki"
Na očitke nekaterih mestnih svetnikov, da določene sicer nagrajene predstave gledališču niso prinesle dobička, direktor odgovarja, da niso Špas teater, ampak izvajajo javno službo, s katero prejemajo nagrade za svoje predstave in kljub temu ustvarjajo presežek prihodkov nad odhodki, ki pa bi ga morali nato preusmerjati samo v program.