Priznanje Vladimirja Kralja je Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije namenilo publicistu, kritiku, zgodovinarju in arhivarju Roku Vevarju.

Kot polnokrvni gledališki človek par excellence je Lado Kralj preizkusil številne oblike dela, povezanega z gledališčem, v tem smislu se še bolj natančno zdi akter gledališkega področja, performer, so zapisali v utemeljitvi. Foto: MGL
Kot polnokrvni gledališki človek par excellence je Lado Kralj preizkusil številne oblike dela, povezanega z gledališčem, v tem smislu se še bolj natančno zdi akter gledališkega področja, performer, so zapisali v utemeljitvi. Foto: MGL

Dobitnik nagrade za življenjsko delo je, kot so zapisali v obrazložitvi, "polnokrvni gledališki človek par excellence". V svoji karieri je razvil številne oblike dela, povezanega z gledališčem. Izkušnja podiplomskega bivanja v središču uprizoritvene avantgarde v New Yorku na začetku 70. let je določila vrsto etap njegove dejavnosti: bil je soustanovitelj današnjega Gledališča Glej in Gledališča Pekarna, ki ga je duhovno-estetsko usmerjal, krajši čas pa je bil tudi umetniški vodja Drame SNG Ljubljana.

Lado Kralj je bil pozneje pomembno vpet v delovanje gledaliških festivalov v Jugoslaviji in Sloveniji. V toku prehajanj med prakso in teorijo je dve desetletji na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o zgodovini drame in njeni teoriji, v mladih intelektualcih oblikoval čut za zgodovinske avantgarde 20. stoletja in med drugim vodil seminar gledališke kritike.

Ob literarnem je tudi v svojem znanstveno-raziskovalnem delu "mojster izbranih, gostih formulacij, ves čas delujoč na specifični mikroravni, ki je ključna in tako zelo redka. Z literarnozgodovinskimi in literarnoteoretskimi raziskavami, zajetimi v številne znanstvene članke in publikacije, postavi temelje teorije drame", preberemo v utemeljitvi nagrade.

Publicist, kritik, zgodovinar in arhivar Rok Vevar je v zadnjih dveh letih na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti – pri tem je treba posebej poudariti njegovo delo na področju sodobnega plesa – nadaljeval svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo, beremo v utemeljitvi. Foto: Performa/Platforma/Nada Žgank
Publicist, kritik, zgodovinar in arhivar Rok Vevar je v zadnjih dveh letih na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti – pri tem je treba posebej poudariti njegovo delo na področju sodobnega plesa – nadaljeval svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo, beremo v utemeljitvi. Foto: Performa/Platforma/Nada Žgank

Rok Vevar dobi priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2018 in 2019. Vevar je v omenjenem obdobju nadaljeval svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti, pri tem pa so v društvu posebej poudarili njegovo delo na področju sodobnega plesa.

Med Vevarjevimi odmevnejšimi dosežki so v društvu navedli njegovo delovanje v sklopu uredniškega odbora revije Maska, "kjer s pretanjenim občutkom za konstruktivno recenzentsko kritiko aktivno oblikuje kritiško in teoretsko misel o sodobnem plesu v Sloveniji". V sodelovanju založbe Maska, Nomad Dance Academy in JSKD je leta 2018 izšlo njegovo dolgo pričakovano temeljno teatrološko delo, zbornik različnih besedil o plesni umetnosti Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960. Vevar je med drugim zelo uspešno deloval kot arhivar Začasnega slovenskega sodobnoplesnega arhiva, ki od nedavnega domuje v MSUM Metelkova, so še zapisali v utemeljitvi.

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije priznanje Vladimirja Kralja za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih ter nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo podeljuje vsaki dve leti za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti. Letos ju podeljujejo tretjič.