Gottfried von Banfield (1890–1986). Hrani Zgodovinski muzej Istre v Pulju. Foto: Rok Omahen
Gottfried von Banfield (1890–1986). Hrani Zgodovinski muzej Istre v Pulju. Foto: Rok Omahen
false
Benetke so bile eden prvih ciljev zračnih napadov avstro-ogrske mornarice. Foto: Rok Omahen
false
Glavno pomorsko oporišče avstro-ogrske mornarice je bilo v Pulju. Foto: Rok Omahen
false
Veliki admiral Anton Haus, poveljnik avstro-ogrske vojne mornarice. Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
false
Pomorsko letalsko oporišče Santa Catarina (Sveta Katarina) v Pulju. Hrani Zgodovinski muzej Istre v Pulju. Foto: Rok Omahen
false
Palača pomorskega prevozniškega podjetja Lloyd Triestino – nekdanjega avstrijskega Lloyda na Trgu Edinost (Piazza Unità d'Italia) v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Območje nekdanje letalske pomorske postaje v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Veliko zračnih dvobojev se je odvijalo na morju. Pogled z gradu Miramar na Tržaški zaliv. Foto: Rok Omahen
false
V bližini gradu Miramar je Gottfried Banfield prisilil sovražno letalo k pristanku. Foto: Rok Omahen
false
Vojaški red Marije Terezije. Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
false
Vojaški zaslužni križ z meči. Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
false
Vojaški križ cesarja Karla (desno) in pilotska značka. Hrani Vojaški muzej Žižkov v Pragi. Foto: Rok Omahen
false
Banfieldov portret v družinski grobnici na pokopališču Sv. Ana v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Družinska grobnica Tripcovich-Banfield na pokopališču Sv. Ana v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Družinska grobnica Tripcovich-Banfield na pokopališču Sv. Ana v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Pokopališče Sv. Ana v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Obeležje Raffaella Banfielda v družinski grobnici na pokopališču Sv. Ana v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Gledališče Sala Tripcovich v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Gledališče Sala Tripcovich v Trstu je bilo v čast skladatelja Raffaella de Banfielda preimenovano v Sala Raffaello de Banfield. Foto: Rok Omahen
false
Sala Raffaello de Banfield v Trstu. Foto: Rok Omahen
false
Banfieldov trg v Sesljanu. Foto: Rok Omahen

Vstop nekdanje zaveznice Italije na antantno stran vsekakor ni bilo presenečenje, vseeno pa je bilo sprejeto z vsesplošnim zgražanjem nad "gnusnim činom izdaje".

Komaj petindvajset let je štel poročnik bojne ladje Gottfried Banfield in že se je lahko pohvalil s skoraj letom dni izkušenj na fronti. Na jugu Avstro-Ogrske, na območju današnjega črnogorskega primorja, je Banfield letel na Lohnerjevem vodnem letalu in branil morske meje monarhije pred antantnimi ladjami. V zalivu Boke Kotorske, kjer je bilo drugo najpomembnejše avstro-ogrsko pomorsko oporišče, mornarjem in letalcem ni bilo nikoli dolgčas, za kar so poskrbele predvsem francoske ladje, ki so bile na območju.
Vstop Italije v vojno
Skoraj leto dni so že trajali boji prve svetovne vojne, preden je prišel dolgo pričakovani trenutek, ko so tudi Italijani poprijeli za orožje. Toda ne na strani nekdanjih zaveznic Nemčije in Avstro-Ogrske, temveč na nasprotni – v antantnem taboru. S tajnimi pogajanji v Londonu si je Italija pred tem zagotovila nekatere ozemeljske pridobitve, v glavnem na vzhodnem Jadranu, ki bi jih dobila ob ugodnem razpletu vojne. Odprtje soške fronte je za avstro-ogrsko mornarico pomenila obsežne logistične spremembe. Če se je do tedaj mornarici, predvsem njenemu poveljniku admiralu Antonu Hausu, očitala nedejavnost, je bil zdaj položaj ravno nasproten. Mornarica je hitro in odločno ukrepala. Vsega nekaj ur po italijanski vojni napovedi je, že v zavetju mraka, večina bojnih ladij izplula proti zahodu in zgodaj zjutraj bombardirala presenečene Italijane, ki v marsikaterem primeru niso vedeli, kaj točno se dogaja. Napad je bil osredotočen na italijanska obalna mesta, vzdolž celotne obale – od Benetk na severu do Barija na koncu italijanskega škornja. Del mornariških enot je bil iz Boke Kotorske poklican v Pulj, med njimi se je znašel tudi poročnik fregate Gottfried Banfield, pa tudi Gustav Klasing – pilot avstro-ogrske mornarice, ki se je v zgodovino zapisal po sestrelitvi italijanskega zrakoplova Città di Ferrara.

"Naši mornariški letalci nad Padovo. Iz vojnoporočevalskega stana, 20. julija: Eden izmed pomorskih letalcev, ki se je udeležil poleta, pripoveduje: Dne 13. julija je dobila skupina osmih pomorskih letal ukaz, da poleti nad Padovo, da napade to važno železniško križišče in njegove vojaške naprave. Pri vseh takih podjetjih dobi vsako posamezno letalo v okviru skupnega podjetja poseben, čisto določen nalog. Enemu se odkaže vojašnice, drugemu kolodvor, tretjemu baterije, da bi se tako napravilo kolikor mogoče obsežno in mnogostransko škodo na sovražnikovi vojaški imovini. Ob 9. zvečer je vzplulo prvo letalo, potem v odmorih 10 minut ostala. Svetla mesečna noč je bila, ki je omogočila orientacijo in je otežkočila nalogo sovražnih žarometov, katerih žarke je absorbirala luč meseca in jim tako vzela učinkovanje. Letalska skupina je plula med Benetkami in Chioggio in je prodrla kljub hudemu obstreljevanju. 38 km do Padove je bilo hitro za nami in proti 11. uri so žvižgale prve bombe na Padovo. Najprvo je bila bombardirana infanterijska vojašnica in povzročen velik požar, potem je bila obložena z bombami artiljerijska in kavalerijska vojašnica, istotako z vidnim uspehom. Več letal je vrglo razstrelilne in vžigalne bombe na kolodvorske naprave. Tudi se je opazilo, da smo večkrat zadeli. Nad eno uro in pol so pluli letalci nad Padovo; ves čas so jih besno obstreljevali. Ko so bile vržene vse bombe, se je vrnila skupina na domačo obal. Niti eno letalo ni nič trpelo."

Kljub začetnim elementom presenečenja, ki so avstro-ogrski vojski omogočili izvedbo uspešnega napada, v katerem so uničili kar nekaj italijanskih komunikacij (predvsem pa je imel napad velik psihološki vpliv na italijansko prebivalstvo), se je mornariško poveljstvo dobro zavedalo, da je Italija vseeno velesila, ki premore bistveno močnejšo mornarico, pa tudi vojsko, kot Avstro-Ogrska. Vodna letala proizvajalca Lohner so bila med boljšimi takratnimi vodnimi letali, zato pa so bila navadna letala, ki so jih imeli v Avstro-Ogrski, toliko slabša. Na soškem bojišču so tako morala vodna letala prevzemati nalogo lovskih letal, za kar pa seveda niso bila najprimernejša. Vstop Italije v vojno je na soški fronti pomenil še eno, za pilote precej neprijetno, novost. Vedno pogosteje so boji potekali tudi ponoči. Že podnevi je bilo letenje zelo nevarno, ponoči pa je bil položaj še toliko bolj zapleten.

"Pristanišče v Benetkah neporabno. `A Nap´ poroča iz Melide pri Luganu: Iz Benetk došle osebe pripovedujejo, da so bombe naših letalcev popolnoma uničile tovarno za sukno. V pristanišču so napravile bombe toliko škode, da je vse pristanišče postalo neporabno. Italijansko armadno vodstvo hoče preložiti arzenal in municijske tovarne v južno Italijo."

Prve zračne bitke na soški fronti, v katerih je sodeloval tudi Gottfried Banfield, so se odvijale na precej širokem območju med rekama Soča in Tilment že od konca junija, predvsem pa v začetku julija 1915. Prvo potrjeno zračno zmago je Banfield zabeležil 27. junija 1915, ko je sestrelil sovražni balon. V tem času je bil nameščen v mornariškem oporišču v Pulju, kjer je opravljal več funkcij. Poleg osnovnih nalog – spopada s sovražnimi zrakoplovi je sodeloval tudi kot testni pilot ter pomagal pri razvoju novih letal kot konstruktor.

"Linijski ladjin poročnik Banfield je osem minut potem, ko se je dvignil proti sovražnemu hidroplanu, ki je nameraval napasti Trst, tega sestrelil v zračnem boju še nad morjem. Opazovalec (Italijan) mrtev ,pilot (Francoz) ujet. Letalo `F, B. A.VII´ so privedli v Trst. — Skupina naših letal je 24. t. m. [junija, 1916, op. a.] zjutraj s prav dobrim uspehomobstreljevala železniški most in kolodvor Ponte di Piave kakor tudi pristanišče Gradež; most je bil zadet štirikrat. Vsa letala so se vrnila nepoškodovana, dasi so jih ljuto obstreljevali. — Eno uro pozneje je sestrelil francosko pomorsko letalo vrste`F. B. A.´ v tržaškem pristanišču linijske ladje poročnik Banfield; letalo je padlo v morje 4 km pred Gradežem. V varstvu sovražnih baterij se je posrečilo sovražnemu oklopnemu motornemu čolnu, da je rešil letalo, katerega oba letalca sta najbrže težko ranjena."

"V noči od 14. na 15. avgusta je brodovje naših pomorskih letal napadlo Valono. Doseglo je polne zadetke v neki obrežni bateriji, nekem baračnem taborišču, v nekem skladišču in na neki ladji ter povzročilo požarje. Kljub najhujši obrambi so se vsa letala vrnila nepoškodovana."


Vzpostavitev novega letalskega oporišča
Običajna avstro-ogrska letala so še vedno precej zaostajala za italijanskimi, zato so večino nalog prevzela vodna letala, ki so sicer imela kar nekaj pomanjkljivosti v primerjavi z navadnimi letali, vendar boljšega generalštab ni imel na razpolago. Dodatna težava je bila oddaljenost bojišča od morja oziroma oddaljenost pomorske letalske postaje v Pulju od položajev na prvi bojni črti. Vodna letala so tako morala preleteti več kot sto kilometrov samo do Trsta, kar je pomenilo približno eno uro letenja. Poveljstvo mornarice je zato kaj kmalu ugotovilo, da potrebuje letalsko pomorsko postajo bliže bojnim položajem, in izbralo Trst kot primerno lokacijo za gradnjo le-te. Po izboru lokacije so morali v mornariškem poveljstvu najti še človeka, ki bo sposoben izpeljati tako pomembno nalogo, kot je vzpostavitev novega letalskega oporišča. Med več izjemnimi avstro-ogrskimi častniki so pomembno nalogo zaupali prav poročniku fregate Gottfriedu Banfieldu, ki je nalogo tudi uspešno opravil. Na začetku februarja 1916 je bilo pomorsko letalsko oporišče v Trstu operativno. Njegov prvi poveljnik pa je postal Banfield.

"Dne 14, t. m. [avgusta 1916, op. a.], dopoldne je sedem sovražnih morskih letal — večinoma so bila francoska — v obrambi treh francoskih letalcev in kritih s sovražnimi torpedovkami in monitorji [manjše ladje, ki so se uporabljale predvsem za varovanje obalnega pasu, op. a.], ki so se držali na visokem morju, napadlo Trst. V obrambo seje dvignilo nekaj letal. Linijski ladjini poročnik Banfield je prisilil eno sovražno letalo, da se je moralo izpustiti na morje vsredi zaliva; letalci so najbrže ranjeni. Zasledoval je nato drugo letalo in ga prisililv zračnem boju, da je hitro padlo pri Miramaru; letalci so mrtvi; popolnoma razbito letalo `Spa 398´ so naši zaplenili. Sovražni letalci so vrgli več bomb na pristanišče, a znatne škode niso povzročili. Kolikor je znano, sta mrtvi dve osebi, eden je težko, drugi je lahko ranjen. Italijani se zaman trudijo, da bi vzeli višine, ki so še napoti njihovemu `pohoduna Dunaj´, V svojem poročilu toži Cadornao naših ojačenjih v goriškem odseku ino naši težki artiljeriji, ki je za Talijane jako neprijetna, ker strelja tudi od strani. V torek je bilo vnovič krvavo odbitih več navalov, pri čemur so se posebno odlikovali lovski bataljon št. 2 (Čehi), ter pešpolkašt. 24 (Poljaki) in 48 (Mažari), Cadornase hvali, da so njegove čete z velikim junaštvom zasedle Črni vrh, katerega pa naši niti branili niso. Linijski ladijski poročnik Banfield je včeraj v bližini Trsta zopet sestrelil dve sovražni letali."

Bližina pomorske letalske postaje je pomenila, da so se avstro-ogrska letala lahko bistveno hitreje odzvala na potrebe vojske na bojišču. Poleg tega so zdaj lahko začeli aktivnejše bombardiranje italijanskih oskrbovalnih poti ter komunikacij v zaledju soške fronte, od sredine julija 1916 pa so avstro-ogrski letalci opravljali tudi naloge nočnega bombardiranja italijanskih zalednih položajev. Bombardiranje italijanskih položajev se je nadaljevalo tudi jeseni. Na dosegu avstro-ogrskih letalskih bomb so se večkrat znašle tudi Benetke, kjer sta bili skladišče orožja in letališče, s katerega so na bombne misije leteli italijanski zrakoplovi. Bombardiranje Benetk je potekalo vse do decembra 1916, ko je novi cesar Karel prepovedal bombardiranje tega mesta. Medtem je sredi avgusta 1916 ostareli cesar Franc Jožef (imel je že šestinosemdeset let, umrl pa je tri mesece pozneje) podelil Banfieldu zlato medaljo za zasluge.

"22. junija [1916, op. a.] zvečer je skupina pomorskih letal uspešno obmetala z bombami sovražne postojanke pri Tržiču. 23. junija zjutraj je brodovje pomorskih letal napadlo Benetke. Težke bombe so večkrat zadele v polno in povzročile velike požarje v utrdbi Nicolo, Alberoni plinarni in posebno v arzenalu. Letala so srdito, ali brezuspešno obstreljevali in so se vrnila nepoškodovana."

Letalski napad na Reko

"Pri letalskem napadu 1. t.m. [avgusta, 1916, op. a.] se je posrečilo poročniku linijske ladje Banfieldu, da je zbil italijansko Caproni – letalo št. 33. Oba opazovalca sta vjeta, voditelja je ubila krogla iz Banfieldove strojne puške. Bil je korporal italijanskega letalskega bataljona. Pogreba 3. t. m. so se udeležila odposlanstva vseh čet na Reki invojaških zavodov. Za krsto sta sto pala oba vjeta tovariša pokojnika. Častna kompanija je oddala salvo, vojaški duhovnik je blagoslovit krsto. Poroča se dalje: Ne more se točno povedati, koliko bomb je bilo vrženih, ker jih je mnogo padlo v morje, sodi se pa, da jih je padlo okoli 100. Posebno so zrakoplovi metali bombe na industrijalna podjetja in železniške konstrukcije. Vojaških objektov ni zadela velika škoda, civilne zgradbe so več trpele, bilo je ljudskih žrtev."

Banfield – vsak otrok ga pozna

"Vsak otrok v Trstu, na Reki in v Pulju pozna Banfielda, varuha naših obmorskih mest proti italijanskim letalcem. Vselej, kadar pridejo in mečejo bombe se vzdigne Banfield in sestreli kakega sovražnika na tla. Poznam ga in večkrat sem ž njim govoril. Na dolgem, medlem do zadnje mišice treniranim telesu tiči majhna glava z dolgim, ozkim oštrim nosom, pod nenavadno gostimi obrvmi zro tja ven mrzlo in bodeče temnosive oči. Mož, ki je navajen zasledovati svoj cilj odločno in brez usmiljenja. Ako se govori ž njim o njegovem poklicu, o zračnem boju, opaziš, da nima nič fantazije, zanima ga samo tehnični problem in boj kot športno delo. Gotovo še ni nikomur pripovedoval, kaj je občutil tekom takega boja in gotovo sam ni nikdar razmišljeval o tem. Gotovo pa mu je ostal v spominu tudi najmanjši manever zasledovanega sovražnika In ušel mu ni niti najdrobnejši pramen dima, katerega padajoča spirala je izdajala rano na zalogi bencina sovražnika. V besni hitrosti svojega stroja vidi točno, ali pade zadeti sovražnik mrtev ali samo ranjen na svoj sedež in preračuni učinek brezsilnega refleksnega giba ranjenega sovražnika . . . Top poči nekje v bližini in kmalu na to se pojavi nad morjem na višnjevem nebesu mal bel okrogel oblaček iz šrapnela. Naznanjen je letalec. Občinstvo v Trstu spozna Capronija. Iz Gradeža prihaja v višini 2000 metrov . . . Kar naenkrat visoko v zraku se pojavi drug letalec; majhno letalo, kakor pušica hiti z morja sem proti obali. Natančno v črti prvega. Vedno višje se dviga. `Banfield´! zakličejo ljudje. Razdalja je vedno manjša med velikim in malim ptičem. Italijan zavije proti zapadu. Banffeld pa je hitrejši. V mogočnem loku se dvigne nad sovražnika, da bi ga prijel z desnega boka in pririnil do morja. Tam se ne more izogniti boju. Obrne se v ostrem okretu in plove naravnost navpično na Capronija. Petsto, šeststo korakov ga loči še od sovražnika, tu se začuje iz višine pokanje strojne puške. Italijan se brani, sprejel je boj, obenem si prizadeva priti proti Tržiču. Hitrejše, kakor bi kdo mislil, pride odločitev. Vidi se, kako mali jastreb strelja dol, čisto blizu, tako da se misli, da zdajpazdaj trčita skup in se razbijeta. Zopet zaropoče strojna puška in malo letalo se dvigne v krasnem vzletu. Veliki Italijan začne padati polagoma in se trudi, da bi prišel do tržiških črt, ali Banfield se je zopet obrnil in zleti nizdol ter odreže sovražniku pot z italijanske strani. Še par strelov iz strojne puške in sovražnik izgine v bližini Sesljana. Banfield se spusti na morje. Boj je končan. Pride poročilo: Caproni je pri Sesljanu težko poškodovan padel v naše črte, voditelj je mrtev, dva spremljevalca mrtva in vjeta."

Do sredine leta 1917 je bil Gottfried Banfield že zelo spoštovan poveljnik pomorskega oporišča in izvrsten pilot vodnih letal. Imel je že devet potrjenih zmag nad sovražnimi letali in zrakoplovi ter sedem nepotrjenih zmag. Do konca vojne je zbral vsega skupaj devet potrjenih in enajst nepotrjenih zmag. Zelo velik delež nepotrjenih zmag je posledica številnih bojev, ki so potekali na morju, in ni bilo prič, ki bi potrdile uničenje nasprotnikovega letala. Upoštevajoč vse letalske dvoboje, potrjene kot nepotrjene, bi se Banfield na lestvici najboljših avstro-ogrskih pilotov uvrstil na visoko peto mesto. To je bil izjemen uspeh, saj je letel z vodnim letalom Lohner, ki je bilo v osnovi narejeno za izvidniške in ne za lovske naloge. Med piloti vodnih letal pa je bil Banfield že samo z devetimi potrjenimi zmagami najboljši avstro-ogrski mornariški pilot vseh časov. Prijel se ga je vzdevek Tržaški orel – Adler von Triest. Najboljši avstro-ogrski pilot vseh časov, s petintridesetimi potrjenimi in osmimi nepotrjenimi zmagami, pa je bil Godwin von Brumowski (1889–1936) – o njem pa več v enem od prihodnjih prispevkov.

"Topovski ogenj v kraškem odseku traja. Neka ital. flotilja aeroplanov je brez uspeha metala bombe na Dutovlje, Vel. Repen in Sežano. Naši letalci so napadli sovražnika in prisilili pri Mavhinjah neki caproni s 4 možmi, da je pristal. V boju v zraku sta se odlikovala poročnik linijske ladje Banfield in nadporočnik Brunowsky."


Noč ne ustavi vojne
Videti je bilo, da bo zadnji dan v maju 1917 minil sorazmerno mirno, saj je bila ura že pozna in možnost sovražnega napada toliko manjša. Toda vse se vedno ne odvije po pričakovanjih. Gottfried Banfield je bil pozno zvečer, 31. maja, še vedno v pilotski kabini svojega vodnega letala, ko je okoli dvaindvajsete ure in trideset minut v bližini gradu Miramar opazil sovražno italijansko vodno letalo.

Banfield mrtev?

"Jako uspešno je delovanje naših pomorskih letalcev. Pohvalno je omenjen zopet Banfield, o katerem se je bila raznesla vest, da se je v Pulju smrtno ponesrečil, ali k sreči vest ni resnična."

Nemudoma se je zapodil v boj in uspelo mu je poškodovati letalo, tako da je bil italijanski pilot prisiljen zasilno pristati na morju. S tem je Banfield dosegel že svojo deveto potrjeno zmago in še pomembneje – v zgodovino se je vpisal kot prvi avstro-ogrski letalec, ki je zmagal v nočni zračni bitki dveh letal.

"V noči od 31. maja na 1. junija [1917, op. a.] je vladalo v ozemlju Trsta in na sosednjem obrežju živahno ponočno letalsko delovanje, pri čemur so naša pomorska letala železniške naprave in druge vojaške objekte v Červinjanu in St. Giorgio di Nogaro obložila z bombami z opaženim uspehom. Sovražni letalski napadi na Trst in okolico so ubili enega dečka. Materijalne škode ni. Pri nočnem zasledovanju se je posrečilo našemu letalcu poročniku linijske ladje Banfieldu, sestreliti sovražno letalo na sovražnem ozemlju. Mi nismo izgubili nikakega letala."

"Goriško bojišče. Italijani so sanjali te dni zopet osvojem pohodu na Dunaj, ali predno morejo pričeti ta pohod, morajo poprej premagati gorske pozicije vzhodno Gorice, kar pa se jim noče posrečiti, da si jih stane ogromne žrtve.V svojem divjem navalu v solkanskem odseku čez Rožno dolino in Vrtojbo, kakor tudi v odseku Opatjega sela, vzhodno Dola in Doberdoba, potem pa še pri Zagori so bili krvavo zavrnjeni. Sprehod proti severu postaja vedno; težji, zato pa se hočejo maščevati in so zopet napadli Trst s 10 letali. Izkazal se je zopet Banfield. Uspehov Italijani tudi v zraku niso imeli."


Mornariški pilot postane plemič
Poleg raznih odlikovanj, ki jih je prejel za svoje zasluge, je prišel čas tudi za napredovanje v činu. Tako je bil v rednem terminu napredovanj (v Avstro-Ogrski so napredovanja podeljevali dvakrat letno, 1. maja in 1. novembra) povišan v poročnika linijske ladje (Linienschiffsleutnant). Uspehi tržaške pomorske postaje in Banfieldovi letalski dosežki niso ostali neopaženi. Povišanje v poročnika linijske ladje je bilo seveda pomembno, toda najvišja čast je prišla šele nekaj mesecev kasneje. V avgustu 1917 je bil Gottfried Banfield poklican na celino, natančneje v spodnjeavstrijski kraj Reichenau an der Rax, približno devetdeset kilometrov južno od Dunaja. V idilični vasici, obdani z obširnimi gozdovi, nad katerimi so se bohotili gorski vrhovi, je stala ena od mnogih habsburških rezidenc – vila Wartholz. Poleg njega je bil tam prisoten tudi Feldmarschallleutnant (četrti najvišji generalski čin v avstro-ogrski kopenski vojski) Guido Novak, eden od poveljnikov na soški fronti in seveda gostitelj avstrijski cesar in ogrski kralj Karel I. (IV.) Habsburško-Lotarinški. (Na Ogrskem so pred njim že imeli kralje z imenom Karel, tako je bil tam poznan kot ogrski kralj Karel IV.) Cesar Karel je oba častnika povabil v grad Wartholz, da bi jima podelil posebno priznanje za njune zasluge v bojih na soški fronti. Podelil jima je eno najvišjih avstro-ogrskih odlikovanj – vojaški red Marije Terezije. Oba častnika sta dobila zaponko v obliki zvezde z diamanti, ki je bila zunanje znamenje nosilcev reda Marije Terezije, in še večjo čast, ki jo je prineslo odlikovanje – povišanje v plemiški stan in sprejem na dunajski dvor. Nosilci vojaškega reda Marije Terezije so bili upravičeni do naziva viteza (Ritter) ter so lahko prejeli dedni naziv barona (Freiherr). Od tega dne dalje se je tako Gottfried Banfield podpisoval z imenom Gottfried von Banfield (general Guido Novak pa z Guido Novak von Arienti). Pa tudi to še ni bilo konec odlikovanj za izjemnega letalca. Med drugim je prejel tudi red železne krone, red legije časti, zlato in srebrno medaljo za hrabrost, viteški red cesarja Leopolda, pa tudi železni križec prvega in drugega razreda. Posebno mesto med odlikovanji je zagotovo našla tudi velika medalja za zasluge, ki je bila izjemna zaradi majhnega števila prejemnikov – vsega skupaj je bilo podeljenih zgolj trideset medalj in Gottfried Banfield je bil eden izmed prejemnikov. Dosežek je bil še toliko pomembnejši, ker jih je izmed tridesetih nosilcev medalje kar osemindvajset imelo enega od generalskih ali admiralskih činov in le Banfield ter neki drugi častnik sta bila izjemi.
Konec vojne se bliža
V letu 1918 je dal napredek antantnih sil čutiti, da bi se vojna lahko končala s porazom Avstro-Ogrske in njene zaveznice Nemčije. Razvoj na ostalih frontah je pritrjeval tej možnosti, čeprav so bile razmere na soškem bojišču, v primerjavi s preostalimi, dokaj spodbudne. V oktobru predhodnega leta je v dvanajsti soški bitki, znani pod imenom čudež pri Kobaridu, skupna avstro-ogrsko-nemška armada, pod vodstvom pruskega generala Otta von Belowa (1857– 1944), prebila fronto in pognala Italijane v beg daleč v notranjost Padske nižine.

"V Istrski ulici se je zgodila strašna nesreča. Bomba, ki je padla na neko hišo, je prebila streho ter eksplodirala v kuhinji prvega nadstropja in razmesarila soprogo malinista Bodovića. V sosedni sobi so bili štirje otroci, ki so bili vsi lahko ranjeni in takoj odpeljani v bolnico Rdečega križa."

Italijanska mornarica je med tem vseeno izvajala napade na avstro-ogrske ladje in pomorska oporišča. Med cilji se je znašla tržaška pomorska postaja, ki jo je v začetku leta 1918 napadel italijanski torpedni čoln. Med napadom je bil med ranjenimi tudi Gottfried Banfield, ki je posledice pridobljenih ran odpravljal na enomesečnem zdravljenju v bolnišnici. Po enem mesecu na bolniški postelji, kar je bilo v primerjavi z njegovim zadnjim obiskom bolnišnice v letu 1913, ko je bil na posteljo prikovan za celo leto, zgolj kratek počitek, je nadaljeval z vodenjem pomorske letalske postaje v Trstu.

"V ulici Leopardi je trpela hiša št. 7. Bomba, ki je padla na streho hiše, je prodrla do prvega nadstropja; ker je hiša stara, je jako poškodovana. Stanovalci so bežali skozi okna. Ubit je bil 7 letni deček Alfred De Agosti. Sestrica njegova, ki je bila ranjena, je podlegla dobljenim ranam. V isti hiši je bilo ranjenih še četvero otrok. Policija je ukazala, da se mora hiša izprazniti."

Vojne je konec
Novembra 1918 so italijanske enote zasedle Trst. Vojna se je končala. Gottfried von Banfield je čakal na prihod zmagovite italijanske vojske na sedežu tržaške pomorske letalske postaje. Ob prihodu italijanske vojske je bil aretiran in je preživel naslednjih štirideset dni v zaporu. Po posredovanju znancev je bil izpuščen iz italijanskega zapora in se je odpravil na Dunaj. Tam pa ni ostal dolgo.

Od Trsta do Londona in nazaj
Gottfried von Banfield se je odpravil v domovino starih staršev – v Veliko Britanijo, kjer se je leta 1920 poročil z Marijo Tripcovich (tudi Tripkovič), hčerjo tržaškega ladjarja. Mladoporočenca sta se naselila v mestu Newcastle upon Tyne in dve leti kasneje, leta 1922, se jima je rodil sin, ki sta ga poimenovala Raffaello (tudi Raphael).

Leta 1926 je zaprosil za italijansko državljanstvo in ga tudi dobil. Mlada družina se je lahko vrnila v domači Trst. Gottfried von Banfield, sedaj s poitalijančenim imenom Goffredo de Banfield, se je zaposlil v prevozniškem podjetju svojega tasta, ki je bil pomemben tržaški ladjar, in po tastovi smrti prevzel vodenje podjetja. Z ženo Marijo Tripkovič sta bila poročena šestinpetdeset let, vse do njene smrti leta 1976. Gottfried Banfield je dočakal častitljivo starost šestindevetdeset let. Umrl je v Trstu, 23. septembra 1986. Z njegovo smrtjo je umrl zadnji še živeči nosilec vojaškega reda Marije Terezije. Njegov sin Raffaello de Banfield je postal priznan tržaški skladatelj. Dočakal je spoštljivih petinosemdeset let. Umrl je 7. januarja 2008. Marija Tripkovič, Gottfried in Raffaello Banfield so pokopani na tržaškem pokopališču Sv. Ana.

Prihodnjič pa več o vstopu Italije v vojno (naslednjo soboto bo natanko sto let od italijanske vojne napovedi Avstro-Ogrski) in bojih na soški fronti.