Aleksij Kobal: Združene države. Ponavljanje osnovnih upodobitev: dreves, luči in lestev, panojev, vetrnic, ograj in jaškov - to je temeljna značilnost novih slik Aleksija Kobala. Foto: Obalne galerije Piran
Aleksij Kobal: Združene države. Ponavljanje osnovnih upodobitev: dreves, luči in lestev, panojev, vetrnic, ograj in jaškov - to je temeljna značilnost novih slik Aleksija Kobala. Foto: Obalne galerije Piran
Aleksij Kobal: Terase. Navidezna preprostost in minimalizem podob sta intimna sublimacija in redukcija na bistvene elemente sporočilnosti, torej na že ekspresivno izrazno slikarsko govorico. Foto: Obalne galerije Piran

Na njegovi 30-letni slikarski poti tako sledimo različnim ciklusom, ki jih vedno znova na novo oblikuje in nadgrajuje. Ne glede na izbrano tehniko pa njegova dela na sebi lasten način demonstrirajo, analizirajo in komentirajo stvarnost konkretnega trenutka ter nakazujejo avtorjeve vizije prihodnosti.

Poziv k razmisleku
V koprski Galeriji Loža so odprli razstavo Kobalovih slik z naslovom Barvna stran teme. Avtor bo tokrat predstavil najnovejši opus slik, ki jih je ustvaril v preteklih dveh letih in pomenijo kakovosten preskok v izčiščevanju slikovne površine za avtorja nepomembnih detajlov v smeri zrelega in aktualnega izpovedno-sporočilnega izraza.

O razstavi Barvna stran teme smo podrobneje že pisali, ko je bila pred Koprom na ogled v Ajdovščini.

Predstavljena dela pomenijo avtorjev intimni nostalgični in kritični nagovor, ki bo obiskovalce razstave spodbujal k razmišljanju, jih usmerjal v različne interpretacije in iskanje odgovorov, so zapisali v Obalnih galerijah Piran.

Razstava bo na ogled do 25. junija.

Strah pred ničem
Temeljna značilnost Kobalovih novih slik je ponavljanje osnovnih upodobitev: dreves, luči in lestev, panojev, vetrnic, ograj in jaškov. Členjenje likov pa je tudi past in gnezdo za lacanovski pogled, ki zdaj odkriva notranjost notranjega kot Demokritov in Lacanov den, atomos, khoris in monada, ki se ujema v zunanjo, vseobsegajočo khoro, torej nekaj, kar je še neopredeljeno, kar vzbuja grozo in tesnobo, strah pred ničem.

Aleksij Kobal se je rodil leta 1962 v Kopru. Študij je končal na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral iz slikarstva in grafičnega oblikovanja ter končal podiplomski študij iz slikarstva pri prof. Metki Krašovec.